دانش آموزان

پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»

14:33 - 1400/09/13

پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»

قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم

13:13 - 1400/09/13

قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم،قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم،قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم،قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم،قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم،قصه کودکان من به حرف بزرگترم گوش میدم

رنگ آمیزی چادر

نقاشی حجاب برای رنگ آمیزی
12:44 - 1400/09/13

مامان زهرا براش یه چادر گل گلی خریده. 
زهرا برای اولین بار میخواد با چادرش نماز بخونه. 

قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو

13:01 - 1400/09/11

قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو،قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو،قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو،قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو،قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو،قصه کودکانه و جذاب دوستان خوب حمید کوچولو

شعر سوره فلق

شعر سوره فلق
11:10 - 1400/09/11

شعر سوره فلق

نمایشنامه عروسکی قرآنی گوهر بندگی

14:07 - 1400/09/10

-عمو چه قدر خوبه فامیل‌های آدم مسئولیت‌های مهم داشته باشن.
*خوش به حالتون ننه فکر کنم با این مسئولینی که توی کشور دارید، چند وقت دیگه، باید  رئیس جمهور شدنتون رو تبریک بگیم.
-ننه نمی‌خوام از خودمون تعریف کرده باشم ولی واقعیت اینه که حق ما از بین رفته وگرنه با این همه توانایی و مسئولیتی که خانواده ما دارن، باید کل کشور رو به ما تحویل می‌دادن.

حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»

13:55 - 1400/09/10

حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»،حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»،حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»،حرف خدا برای کودکان «ترس از خدا شجاعت می‌یاره»

شعر سوره توحید

شعر سوره توحید
13:51 - 1400/09/10

شعر سوره توحید

قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران

13:43 - 1400/09/10

قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران

قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش

13:36 - 1400/09/10

قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش

آیه انفاق برای کودکان

13:04 - 1400/09/10

آیه انفاق برای کودکان

معرفی کتاب خدایا اجازه

معرفی کتاب خدایا اجازه
12:40 - 1400/09/10

-معرفی کتاب خدایا اجازه

صفحه‌ها