ولادت پیامبر-ص ارسال رصد

فنی مهندسی

دریافت حقوق از مشاغل غیرقانونی

کارگری
08:45 - 1400/05/20

- حقوق کارگرانی که در ساخت ساختمان های غیر مجاز و کارهای غیر قانونی کار می کنند اشکال ندارد اما در کارهایی که غیرقانونی است باید سریعا کار را ترک کنند.

خمس پول پیش پرداختی برای مسکن

خمس
19:22 - 1397/11/12

- پولی که برای خرید مسکن مورد نیازپرداخت شده باشد ولو یک سال از پرداخت پول گذشته ولی منزل تحویل داده نشده باشد، خمس ندارد.

تخصص مکانیک امری لازم در تعمیر خوردو

تعمیر خودرو
13:30 - 1397/06/01

- تخصص در تعمیر خودرو یک امرلازم محسوب می شود که در صورت عدم تخصص هم خرابی ماشین موجب ضمان مکانیک شده و هم با جان مردم در ارتباط می باشد که موجب به خطر افتادن جان انسانها می‌شود.

مکانیک‌های امروز تعویض‌کارند تا تعمیرکار

تعمیرکار
12:45 - 1397/06/01

یکی از ارکان مهم در مکانیکی و تجارت صداقت می باشد و از جمله موارد صداقت در مکانیکی می توان به پرهیز از تعویض قطعات مرغوب؛ تعمیر بجای تعویض لوازم معیوب؛ پرهیز از تدلیس(تعمیر ظاهری و نه تعمیر اساسی خودرو)؛ برگرداندن لوازم اضافی به صاحبش اشاره داشت.

اجرت بابت کار نیمه کاره

کار ساختمانی
14:05 - 1397/04/25

- در صورت رها کردن پروژه و کار توسط پیمانکار، می توان قرار داد را فسخ کرد و اجرت مقدار کار انجام شده باید پرداخت شود.

حکم پیش فروش خانه

پیش فروش
19:21 - 1397/04/17

- پیش فروش منزل در صورتی که بر اساس بیع سلف و خصوصیات آن انجام گیرد اشکالی ندارد و ان اینکه باید مشخصات کالا و اموری که موجب رغبت می شود کاملا مشخص باشد.

اخذ مبلغی بیشتر از اجرت اجیر توسط وکیل از صاحب کار

اخذ اجرت توسط وکیل
19:18 - 1397/04/17

- بنا یا هر فردی که از طریق پیمانکار وکیل برای اجیر کردن کارگر می شود حق اضافه دریافت از حقوقی که به کارگران می دهد از صاحب کار ندارد.

پرداخت پورسانت به تعمیرکاران توسط فروشنده

پورسانت
15:00 - 1397/03/22

- پرداخت کردن مقداری از سود کالا به واسطه ها به عنوان پورسانت اشکالی ندارد به شرط آنکه چیزی بر مبلغ نیافزاید.

پرداخت اجرت بصورت نسیه

اجرت تعمیرکار
14:41 - 1397/03/22

- تعمیرکار می تواند در صورت پرداخت اجرت بصورت نسیه توسط مشتری کمی بیشتر از مقدار معمول دریافت کند و از ابتدا باید نقد و نسیه و زمان پرداخت مشخص باشد.

حکم دریافت هزینه‌های جانبی تعمیرات

تعمیرکار
13:00 - 1397/03/21

- تعمیرکار اگر نقش وکالت در خرید را برای مشتری نداشته باشد می توان لوازم و هزینه های جانبی را از مشتری دریافت کند.

تخصص شرط لازم در کارها

تعمیرکار
14:51 - 1397/02/29

- اگر تعمیرکار بخاطر نداشتن تخصص باعث خسارت به مال تعمیری شود، ضامن است.

ضمانت تعمیرکار در خسارات وارده بر ماشین

عکس نوشته
14:50 - 1397/02/29

- اگر هیچ گونه کوتاهی در تعمیر وسایل نزد تعمیرکار اتفاق نیفتد  ولی خسارتی به مال وارد شود، تعمیرکار ضامن نیست.

صفحه‌ها

تمامی حقوق متعلق به اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه می باشد