شك كنيم كه روز آخر ماه رمضان است يا اوّل شوال چه بايد بكنيم؟

08:13 - 1394/01/20
چکیده: آن روز در حكم ماه مبارك رمضان است و بايد روزه بگيريد. ولي اگر پيش از مغرب بفهميد كه اول شوال است بايد افطار نمائيد. (ر.ك: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج 1، ص 1000، م 1737)

اگر شك كنيم كه روز آخر ماه رمضان است يا اوّل شوال چه بايد بكنيم؟

پاسخ:

آن روز در حكم ماه مبارك رمضان است و بايد روزه بگيريد. ولي اگر پيش از مغرب بفهميد كه اول شوال است بايد افطار نمائيد. (ر.ك: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج 1، ص 1000، م 1737)

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.