پرسش و پاسخ

قرآن کریم چند سوره دارد

قرآن کریم چند سوره دارد
12:07 - 1402/09/13

قرآن با 114 سوره از روز نخست به همين صورت فعلى، و بدون كم و زياد، نازل شده است.

امام علی قلب نوجوان را به چه چیزی تشبیه کرده

امام علی قلب نوجوان را به چه چیزی تشبیه کرده
10:50 - 1402/09/13

قلب نوجوان مانند زمین خالى است،هر آنچه در آن انداخته شود، مى پذیرد.

روز بیمه چه روزی است

روز بیمه چه روزی است
09:32 - 1402/09/13

تاریخ روز بیمه/روز بیمه چه 1402

امر به معروف یعنی چه

امر به معروف یعنی چه
09:03 - 1402/09/13

امر به معروف یعنی چه

چرا تربیت بدنی مهم است

چرا تربیت بدنی مهم است
08:30 - 1402/09/13

تاثیر ورزش و نقش تربیت بدنی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان فاکتورهای موفقیت در تحصیل

استخاره واقعی برای کار

07:22 - 1402/09/13

جهت استخاره واقعی برای کار در منابع حدیثی نماز استخاره برای درخواست نیکی و انجام کارهای خوب در روایات سفارش شده است. البته در برخی از آنها استخاره همراه با خواندن نماز و دعا توصیه شده و در بعضی روایات تنها به ذکر دعایی خاص بسنده شده است.

روز دانشجو چه روزی است

روز دانشجو چه روزی است
12:24 - 1402/09/12

روز دانشجو چه روزی است/روز دانشجو 1402

بهترین راه هدایت چیست

بهترین راه هدایت
10:07 - 1402/09/12

بهترین راه هدایت چیست؟

بحرین در زمان کدام شاه از ایران جدا شد

بحرین در زمان کدام شاه از ایران جدا شد
12:07 - 1402/09/11

۵۲ سال پیش در چنین روزی استان چهاردهم ایران با اشتباهات مکرر و خیانت پهلوی‌ها از سرزمین مادری جدا شد.

عرفان نظری به تفسیر چه چیزی می پردازد

عرفان نظری
08:31 - 1402/09/09

عرفان نظری مربوط به تفسیر هستی یعنی تفسیر خدا و جهان و انسان است.

مولف شعر نو از آغاز تا امروز کیست

مولف شعر نو از آغاز تا امروز کیست
08:03 - 1402/09/09

کتاب شعر نو از آغاز تا امروز اثر کیست؟

سلبریتی یعنی چه

سلبریتی یعنی چه
07:05 - 1402/09/09

سلبریتی به چه معناست و به چه کسانی سلبریتی گفته میشود؟

صفحه‌ها