آموزش مدل جنگ بسیجی به سوریه

06:54 - 1391/12/07
سوریه اشتراکاتی با ایران دارد و اشتراک در عقیده مقاومت نمونه این اشتراکات است و اکثریت سوریه پای این نظام ایستاده اند و ایران راه حفظ کردن خود را به آنها آموخته است و ایران مدل جنگ بسیجی را به سوریه نشان داد.
بسیج سوریه

به گزارش رهروان ولایت به نقل از خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی اساتید ظهر یکشنبه با حضور محمد حسین صفار هرندی در دانشگاه آزاد کرمانشاه و با حضور جمعی از اساتید این دانشگاه و نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مجمع تشکل های اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست محمد حسین صفار هرندی با ابراز خرسندی از توفیق حضور در استان کرمانشاه گفت: دوستان بنده را به عنوان مشاور رهبر دانستند اما اگر آحاد مردم را جزو مشاورین رهبر بدانیم من نیز جزوی از این  مردم و مشاور رهبر هستم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با آرزوی توفیق و تقویت روح علم و پژوهش در ایران گفت: ایران اسلامی هم اکنون به جایگاه مناسب در جهان رسیده که این از برکات انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به وضعیت ایران اسلامی پیش و پس از انقلاب گفت: برای بررسی این مسئله باید وضعیت جهان پیش از انقلاب و معادلات حاکم بر آن را در نظر بگیریم.

صفارهرندی افزود: تا پیش از انقلاب جهان تحت سلطه دو ایدئولوژی مارکسیستی و لیبرالیستی بود که ایدئولوژی مارکسیستی حتی در جوامع جذابیت هایی را نیز برای جوانان داشت و در جوامعی چون آمریکا، آفریق و ... توسعه یافت و یک پای جریانات فکری و سیاسی آن زمان بود.

وی ادامه داد: جریان و ایدوئولوژی دیگر، جریان لیبرالیستی بود که با تکیه بر جریان های دموکراسی قصد داشت سدی در مقابل جریان مارکسیست بوجود آورد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: رقابت در دنیا بین این دو بلوک بود که در اندیشه، افکارو حتی عمل نیز در رقابت بودند.

وی گفت: این دو بلوک به عنوان بلوک سرمایه داری مطرح بودند و اگر کشوری در یکی از این تقسیمات تعریف نمی شد هویتش بر باد بود.

وی افزود: پس از آن نیز اگرکشوری از یکی از این تقسیمات جدا می شد با توسل به یک قدرت جدید بود.

صفار هرندی ادامه داد: در آن زمان عده ای سعی کردند حالت عدم وابستگی به این قدرت ها را پایه ریزی کنند و جنبشی را تحت عنوان عدم تعهد به وجود آوردند.

وی گفت: جنبش عدم تعهد توسط کشورهای چون هند، اندونزی و... بوجود آمد و چند کشور بانی این جنبش شدند.

صفار هرندی افزود: این جنبش هم به دو شاخه غرب گرا و شرق گرا تقسیم شدند.

وی از انقلاب به عنوان یک متحول و ایجاد کننده راه جدید یاد کرد و گفت: در آن شرایط انقلاب اسلامی ایران با این خصیصه و در آن شرایط به وجود آمد.

هرندی گفت: عده ای عقیده دارند که این اتفاق ناتمام مانده و پایدار نمی ماند و اکثرا نیز عقیده داشتند که کشوری مثل روسیه این جریان را هدایت می کند.

وی افزود: در آن زمان حزبی به عنوان حزب توده برای از بین بردن و ایجاد اختلال در ایران راه اندازی شد و فرماندهانی نیز در استان کرمانشاه در کودتای حزب توده نقش داشتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: وقتی اینها توسط انقلاب از بین رفتند و خیلی از افکار و نقشه های استعمارگران به هم ریخت.

وی ادامه داد: در آن زمان لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان ایرانی تصرف شد و از همان زمان ها بود که آمریکا محاصره اقتصادی اش را آغاز کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: ایران از نظر قدرت های جهان منفور و خطرناک بود، اما ملت ها احساس کردن اتفاق جدیدی در جهان افتاده و انقلاب ایران مانند دیگر انقلاب ها نیست.

وی افزود: خیلی ها در جهان این کار را کردند اما فقط یک موج ناپایدار بود، اما انقلاب یک موج روبه آرامش بود.

وی ادامه داد: احساس ملت ها این بود که اگر این موج پابگیرد یک نسخه شفابخش است، خود را حفظ کرده و برای مردم دنیا دیدن این ثبات و آرامش خیلی مهم بود، لذا ما برای ملت تبدیل به یک مدل شدیم.

صفار هرندی تصریح کرد: در یک دوره ای مدل ما تنها مدل مقاومت در برابر تحریم ها و قدرت ها بود و همان موقع نهضت هایی در دنیا علم شد که با اتکا به انقلاب اسلامی ایران قدرت گرفت.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران گروهی تصمیم گرفتند مدل انقلاب اسلامی ایران را در فلسطین راه بیندازند و انقلاب سنگ از آنجا منشا گرفت و مبارزه مردمی شد.

وی افزود: در لبنان که ضعیف ترین حلقه کشورهای عربی بود، کشوری که به عنوان هیچ جریان قدرتی مطرح نبود و شعار مردم لبنان این بود که "ناتوانی ما قدرت ماست".

صفار هرندی ادامه داد: یک شاخه از لبنان به عنوان شیعیان لبنان به وجود آمد و شیعیان لبنان با اتکا به انقلاب اسلامی ایران چنان قدرت گرفت که در جهان عرب مطرح شد و جهان عرب برای اولین بار به دست ضعیفترین  شاخه از جهان عرب به پیروزی رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پس از این اتفاقات دشمنان ما وقتی دیدند که مدل جهان اسلامی ضد و شیعه لبنان که تحت تاثیر انقلاب است دارد تبدیل به قدرت جهان اسلام می شود بحث تفرقه بین شیعه و سنی را به راه انداختند و نسخه سنی حزب الله بوجود آورده که ذهن جوانان اهل تسنن متوجه انقلاب ایران نشود.

صفار هرندی  انقلاب اسلامی را نسخی مطرح در جهان دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران تا زمان جنگ تنها به عنوان یک الگوی مقاومت مطرح بود اما پس از جنگ به عنوان یک الگوی آبادانی و ساخت و ساز مطرح  و مدل توسعه شد.

وی افزود:  البته سرعت رشد و توسعه متناسب با ظرفیت ها خیلی سریع نبود ولی حرکتی که در 20 و چند ساله اخیر افتاد به سهم خود  نقش قابل توجهی در نفوذ دادن نام انقلاب داشت.

وی با اشاره به سرعت رشد علم در ایران نسبت به میانگین دنیا گفت: وقتی این خبر که ایران 11 برابر میانگین دنیا در رشد علم سرعت دارد مطرح می شود نشان می دهد که ایران در این قضیه خیز برداشته است.

صفار هرندی با اشاره به فرستادن ماهواره امید توسط ایران به فضا گفت: نمونه بارز این پیشرفت ها که باعث ناراحتی دشمنان و جلب توجه دنیا به ایران شد ماهواره امید بود و نگاه دنیا با پیشرفت علم به ایران عوض می شود.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ایران و مصر از نظر ساختاری بسیار به هم شبیهند گفت: ایران پیش از انقلاب به عنوان قمری در مدار آمریکا بود و با انقلاب، خود را از این مدار خارج کرد.

وی افزود: پس از انقلاب خصومت با ایران بالا گرفت که  ترور، محاصره اقتصادی و جنگ نمونه های این خصومت ها بود.

صفار هرندی از مصر به عنوان کشوری شبیه به ایران یاد کرد که تفاوت های بارزی نیز در مسئله ارتباط با آمریکا داشت و گفت: مصر هیچ یک از این خصومت ها را نداشت.

وی رمز موفقیت ایران را خروج از مدار آمریکا دانست.

وی با ذکر خاطره ای از حضور خبرنگاران ایرانی در مصر گفت: مصریان طالب دوستی با ایرانیان هستند و در زمان حکومت حسنی مبارک بر کشورشان از ایرانیان استقبال و به آنان احترام می کردند.

صفار هرندی با اشاره بعه نوشته های یکی از نویسندگان مصری پیرامون انقلاب اسلامی ایران گفت: آن نویسنده در بخشی از نوشته هایش نوشته بود که باید از انقلاب ایران و مسیر آن بهره جسته و ما از این مسیر تأسی کنیم.

وی افزود: چنین سخنانی در میان جامعه مدنی مصر رواج داشته و رد و بدل می شود و ظرفیت حمایت مصریان از آنچه که در ذهن ماست فراتر و شناخت مصریان از ایران بسیار زیاد است.

مشاور فرمانده کل سپاه منشا بیداری اسلامی منطقه را ایران دانست و گفت: غربی ها خواستند مانع سبقت هدف اسلامی این بیداری شوند.

وی افزود: غربی ها نام بهار عربی را بر بیداری اسلامی منطقه گذاشتند و قصد داشتند آن را متاثر از اسلام جلوه ندهند.

صفار هرندی ادامه داد: در این نامگذاری حتی صدای کارتر نیز درآمد و گفت این حرکت و صداهایی که از آن به گوش می رسد مانند صداهایی است که سال 57 من از ایران شنیدم و این یک حرکت اسلامی است و باید جلوی آن گرفته شود.

وی تصریح کرد: مخالفان دولت اسلامی  اصرار داشتند که دولت مصر یک دولت سکولار باشد و انقلابیون عقیده داشتند شریعت باید حاکم باشد و اکثر جامعه مصر نیز قصد دارند شریعت را حاکمکنند.

مشاور فرمانده کل سپاه ادامه داد: دشمنان قصد دارند مانع  ارتباط ایران و مصر شوند و ایجاد اختلافات و جریانات سوریه برای از بین بردن ارتباط ایران با مصر و ترکیه و..است و سوریه حلقه این ارتباط است.

وی افزود: ایستادن پای هرکدام از این مسائل برای ما موضوعیت  پیدا می کند و ایران پای سوریه نمی ایستاد سوریه سقوط می کرد.

وی ادامه داد: سوریه اشتراکاتی با ایران دارد و اشتراک در عقیده مقاومت نمونه این اشتراکات است و اکثریت سوریه پای این نظام ایستاده اند و ایران راه حفظ کردن خود را به آنها آموخته است و ایران مدل جنگ بسیجی را به سوریه نشان داد.

وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آمریکا تلاش های زیادی برای سقوط ایران کرد و عراق  و افغانستان را وسیله سقوط  ایران و رقم بالایی را هزینه این کار کرد.

وی افزود: آمریکا در این راه حدود 4 هزار میلیارد دلار که یک چهارم بدهی های آمریکا به لحاظ اقتصادی است هزینه کرد، در واقع آمریکا هم اکنون به لحاظ اقتصادی سقوط کرده است.

هرندی ادامه داد: طبق نظرسنجی هایی که از کشورها صورت گرفته 80 درصد از نظرسنجی ها حاکی از نفرت نسبت به آمریکاست و آمریکا نیز  قصد دارد ایران را به سقوط بکشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هم اکنون ایران به عنوان یک الگو در منطقه مطرح است به طوری که الان عراق در جریان های حکومتی بدون هماهنگی با رهبر معظم ایران کاری نمی کند، حتی کابینه عراق نیز قبل از تشکیل با رهبر ایران هماهنگ شده است.

وی افزود: این تصویر واقعی صف بندی هایی است که پس از انقلاب ایران در جهان بوجود آمد البته واقعیت هایی غیر قابل بیان نیز است و این تنها بخش آشکار قضایا بود که بخش پنهانی ای نیز پشت این داستان است.

وی در پرسش و پاسخ اساتید به بحث دومینو اشاره کرد و گفت: وقتی جریان انقلابی به درستی هدایت شود که مبتنی بر فطرت آدمی باشد را کار دومینویی گویند و در واقع در علوم سیاسی، ریزش کشورهای متاثر از یک انقلاب است که تشبیه به بازی دومینو می شود.

صفار هرندی عدم تحول و تغییر در بحرین را با وجود نزدیکی تفکرات به آینده ی انمقلاب مصر را عدم یکپارچگی این تحولات دانست.

وی افزود: دشمن وقتی فهمید که از کجا ضربه خورده قصد شد مانع بروز انقلاب های دیگری چون انقلاب ایران شود.

وی ادامه داد: عظمت و یکپارچگی  انقلاب اسلامی ایران که به همت و درایت امام (ره) بود با وجود تنوع های فرهنگی و قبیله ای باعث تداوم این انقلاب شد.

هرندی تصریح کرد: امام هنرش این بود که همه گروه ها را با جلب اعتقادات دینی جذب کند .

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد ادامه داد: دشمنان در مقابل هیبت و رهبری امام (ره) حرفی برای گفتن نداشتند و امام (ره) طی رفراندومی همراهی مردم ایران با خود را به اثبات رساند و امام (ره) اینگونه حکومت کرد.

وی در بخش دیگر با انقلاب مصر گفت: در مصر یکپارچگی اسلام گراها شکستگی دارد و کسی که هم اکنون حکومت مصر را هداست می کند ظرفیت های امام (ره) را ندارد.

صفار هرندی افزود: از طرف دیگر غرب هوشیار شده و مانع می شود، و بر چند قطبی شدن انقلاب مصر تاکید دارد.

وی عدم چند قطبی شدن را از رموز تداوم و پایداری انقلاب ایران دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخابات آینده اشاره ای داشت و گفت: ما باید برای انتخابات آینده ابتدا به پاسخ این سوال ها که " ضرورت این مقطع زمانی کشور چیست؟" ، " نیازهای پیش روی کشور چیست؟" و " کشور در آینده با چه چالش هایی روبرو است ؟" پاسخ دهیم و انتخاب ما باید جوابگوی این سوالات باشد.

وی تصریح کرد: ممکن است برآورد ما از 8 سال پیش رو توجه به مسائل اقتصادی، ایجاد روابط با جهان یا برآورد ما توجه به بحث جنگ نرم باشد لذا ما باید مصداق مناسبی را در این باره پیدا کنیم.

صفار هرندی تبعیت و پیروی از حکم رهبری را مهمترین کار در انتخاب مناسب دانست.

وی هم چنین همکاری گروه های داخلی در زمان انتخابات و پس از آن برای کشور ضروری دانست و گفت: هیچ یک از گروه های داخلی پس از انتخابات بدون کمک گرفتن از وفاداران دیگر گروه ها نمی توانند حکومت کنند.

وی ادامه داد: بعضی ها به دنبال دولت وحدت ملی بودند ، و دولت وحدت ملی تنها در زمان بروز اختلاف و اغتشاشات گروه ها به کار می آید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در زمان بروز بحران است و ما وقتی می بینیم که یکی از گروه ها به روی کار می آید باید با او همکاری کنیم.

وی افزود: گروه های شرکت کننده باید از تمام ظرفیت ها برای اداره کشور استفاده کنند و نباید پیش و پس  از انتخابات به تخریب یکدیگر بپردازند.

وی مشکل دولتمردان با احمدی نژاد را عدم همکاری با دیگران دانست و گفت: احمدی نژاد همه کسانی را که می توانستند کمک کنند از اطراف خود پراکنده کرد.

وی با اشاره به حربه های دشمنان در زمان انتخابات گفت: ابتدا باید از نگاه دشمن به انتخابات راهبردها را کشف کنیم و سه راهبرد از طرف دشمن وجود دارد .

صفار هرندی اولین راهبرد را جلوگیری از بحث انتخابات دانست و گفت: ما تجربه انتخابات زیر موشک را داریم و البته در سال 82 در انتخابات مجلس هشتم اتفاقاتی افتاد که کروبی و خاتمی از رهبر خواستار لغو انتخابات شدند و شرایط کشور را برای برگزاری انتخابات نامناسب عنوان کردند.

وی افزود: در آن زمان تعدادی از استانداران، نمایندگان و مسئولین استعفا کرده بودند و اتحادیه اروپا نیز تهدید به نپذیرفتن نتیجه انتخابات و قطع رابطه با ایران کرد.

هرندی تصریح کرد: رهبری در آن زمان فرمودند این کارها برای به هم ریختن بیشتر کشور است و انتخابات باعث آرامش شده و با برگزاری آن از این بحران عبور می کنیم.

وی ادامه داد: پس از انتخابات و برگزاری آن به دستور رهبر معظم اتحادیه اروپا به عنوان اولین گروه به ایرن تبریک گفت.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: جریان های انحرافی نقش زیادی در بوجود آوردن مشکلات در این مسیر دارند و آسیب های زیادی به دولت احمدی نژاد زده و هم اکنون حاشیه نشین دولت احمدی نژاد است.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب که فرموده اند " یادتان باشد ما هیچ گاه انتخابات را تعطیل نکرده ایم" گفت: ما باید با بصیرت در صحنه انتخابات حاضر و هیچ حربه ای را به دست دشمنان ندهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همانگونه که گفته شد همه گروه ها پیش و پس از انتخابات باید با یکدیگر همراهی کنند، برای مثال احمدی نژاد وقتی در انتخابات نظام پزشکی گفت این انتخابات باطل است چرا که برخی رد صلاحیت شده اند خود را در مقابل این جامعه قرار داد و انتخابات برگزار شد. در انتخابات نیز نباید با رد صلاحیت شدن برخی آن را باطل بدانیم.

وی دومین راهبرد را تمایل نشان دادن به یکی از گروه های سلطه دانست و گفت: این دو راهبرد موازی هم است.

هرندی عدم توفیق دشمن و تکرار حادثه 88 را دیگر راهبرد دشمن دانست و گفت: اگر در هیچ یک از راهبردها توفیق نیابند به سراغ تکرار حادثه 88 می روند و با توسل جستن به انقلاب رنگی اختلال ایجاد می کنند.

وی ادامه داد: حادثه 88 حدود 8 ماه ما را معطل کرد اما امروز به لطف خدا شبکه سازی های آن ها قبل از پیوند به یکدیگر توسط دستگاه های اطلاعاتی قیچی می شود.

مشاور فرمانده کل سپاه در پایان نیروهای انقلابی را تشویق به فهم لحظه به لحظه و به روز کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده اند که بصیرت ها باید به روز شود که این موضوع باعث می شود شبکه های فتنه قبل از پیوند از هم قیچی شود.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
10 + 8 =
*****