آفریقایی

اسرائیل و آفت‌زدگی از درون

اسرائیل و آفت‌زدگی از درون
09:02 - 1401/12/14

امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که اسرائیل با یک تهدید جدی داخلی مواجه است و آنچه به‌صورت فزاینده، آینده اسرائیل را نامعلوم و بی‌ثبات می‌سازد تنش‌های دینی و قومی در درون این کشور جعلی است.