اس ام اس رحلت امام خمینی

متن در مورد رحلت امام خمینی

متن در مورد رحلت امام خمینی
12:06 - 1402/03/13

متن تسلیت رحلت امام خمینی ره

پیام تسلیت رحلت امام خمینی

رحلت امام خمینی
09:25 - 1402/03/13

متن تسلیت رحلت امام خمینی رحمة‌الله‌علیه

پیامک رحلت امام خمینی(ره) 1393

رحلت امام خمینی
17:33 - 1393/03/12

چکیده: او امام عاشقی‏های من است / پیشگام عاشقی‏های من است / او زِ هَر بندی رهامان کرد و رفت / با خداوند آشنامان کرد و رفت