اعتقادی

چرا در موقع مشكلات، از خدا كمك مى خواهيم؟

خداوند
22:29 - 1392/01/06

حس خداجويى و خداپرستى در درون همه انسان ها وجود دارد و انسان در درون جان خود، تنها تكيه گاه مطمئن خودش را اللّه «مى داند»...

بت پرستى چگونه به وجود آمده است؟

جنگل
22:24 - 1392/01/06

زمانى كه خدا حضرت آدم(عليه السلام) را آفريد تا زمان قوم نوح، بت پرستى وجود نداشت. در اين فاصله زمانى (از زمان آدم تا نوح)، افراد صالح وخوبى وجود داشتند كه وقتى مردند، شيطان مردم را وسوسه كرد...

چرا خدا برای خود ضمیر "نحن" استفاده میکند ، مگر خدا یکی نیست؟

قرآن
21:56 - 1392/01/06

در مورد خداى بزرگ نيز به خاطر عظمت پروردگار در برخى از موارد از ضمير جمع استفاده شده و «ما» آمده است. مگر با عظمت تر و بزرگ تر از خداوند، كسى يافت مى شود؟....

توحيد يعنى چه؟

آسمان
21:54 - 1392/01/06

توحيد عملى يعنى توحيد در عبادت، پس ما بايد تنها خدا را بپرستيم و معتقد شويم هيچ معبودى جز الله نيست و اين، معناى لا اله الا الله است...

دیدن خداوند

خدا
21:52 - 1392/01/06

از على(عليه السلام) پرسيدند: آيا تاكنون خدايت را ديده اى؟ حضرت فرمود: آيا كسى را كه نديده ام عبادت كنم؟» و در ادامه فرمود: چشم هاى ظاهرى هرگز او را نمى بيند، اما قلب ها با حقيقت ايمان او را درك مى كنند.

خدا چند نام دارد و كدام يك از نام هاى خدا در قرآن آمده است؟

گل
21:50 - 1392/01/06

معناى اين كه «هر اسمى كه بهترين اسم باشد از آن خداوند است» اين نيست كه ما بتوانيم هر اسمى را كه دوست داريم بتراشيم و بر خدا نسبت بدهيم بلكه بايد خدا را به نام هايى بخوانيم كه در قرآن يا دعاها آمده است.

فطرت و اثبات وجود خدا بوسیله آن

بیابان
21:45 - 1392/01/06

فطرت به معناى نهاد و سرشت است;برخى از چيزها در نهاد و اعماق جان همه انسان ها قرار داده شده است، به اين چيزها «امور فطرى» گفته مى شود...

علت بوجود آمدن خدا چیست ؟

تفکر
21:38 - 1392/01/06

آيا مى توانيد خدايى را تصور كنيد كه علت به وجود آورنده همه چيز باشد ولى خودش را ديگرى به وجود آورده باشد؟...

آيا برهان نظم در قرآن آمده است؟

آيا برهان نظم در قرآن آمده است؟
13:58 - 1392/01/05

جهان نظم دقيقى دارد كه از اين راه پى مى بريم، خدا به اين جهان نظم بخشيده است خداى بزرگ نيز از انسان ها مى خواهد به آسمان و زمين و نظم موجود در آن بنگرند و ازاين راه يقين پيدا كنند كه خداوند آفريننده جهان است...

يكى از راه هاى عقلى اثبات وجود خدا

يكى از راه هاى عقلى اثبات وجود خدا را بنويسيد.
13:54 - 1392/01/05

بدون ترديد همه پديده هايى كه ما روى زمين با آن برخورد مى كنيم، علتى دارد. علت بهوجود آمدن درخت، دانه آن است، علت بهوجود آمدن مرغ، تخم مرغ است و علت بهوجود آمدن فرزند، پدر و مادر او هستند...

از كجا بفهميم كه خداوند وجود دارد؟

از كجا بفهميم كه خداوند وجود دارد؟
13:51 - 1392/01/05

وقتى وسايل بسيار كوچكى مانند خانه و كتاب و اتومبيل سوارى و... به سازنده نياز دارد، آيا آسمان و زمين با اين عظمت و نظم دقيق، به سازنده نياز ندارد؟

دو راه به سوى خداشناسى را توضيح دهيد

دو راه به سوى خداشناسى را توضيح دهيد.
13:37 - 1392/01/05

انسان با ديدن خورشيد، آسمان و زمين و آن چه در آسمان و زمين است درمى يابد كه آفريدگار اين موجودات، خداى بزرگ است...

صفحه‌ها