اعتقادی

چرا خداوند به ابليس که فرشته نبود دستور داده به آدم سجده كند؟

ابليس
23:37 - 1392/01/09

خداوند به همه مخاطبان دستور داده بود كه بر آدم سجده كنند، ولى چون اكثر قريب به اتفاق مخاطبان فرشته ها بودند، تنها در آيه مورد نظر نام فرشتگان آمده است...

شيطان چيست؟ آيا ابليس با شيطان فرق مى كند؟

شیطان
23:35 - 1392/01/09

به هر موجود آزار دهنده، منحرف و سركش كه انسان ها را ازراه خدا باز مى دارد شيطان گفته مى شود. پس گاهى شيطان از جنس انسان است و گاهى از غير انسان ها ...

چرا شيطان بر آدم(ع) و حوا سجده نكرد؟

شیطان
23:33 - 1392/01/09

علت اصلى سجده نكردن شيطان، تكبّر و خود بزرگ بينى او بود. شيطان مغرور و متعصب فكر مى كرد كه از آدم بهتر است، چون او از آتش آفريده شده و حضرت آدم از گل و خاك و گل از آتش پست تر است...

چرا خداوند شيطان را آفريده كه مردم را گمراه كند؟

فرشته
23:07 - 1392/01/09

خداوند، فرشتگان، عقل و... ما را تشويق مى كنند كه در مسير حق قرار گيريم. و شيطان نيز هيچ تسلّطى بر ما ندارد، بلكه تنها ما را تشويق مى كند كه در مسير باطل قرار گيريم...

آيا احضار روح امكان دارد؟

آسمان
23:04 - 1392/01/09

ارتباط با عالم ارواح ممكن است و اين امر براى برخى از آگاهان و به ويژه براى بعضى ازعلماى بزرگ اتفاق افتاده است، ولى بيشتر افرادى كه ادعا مى كنند مى توانند روح هر كس را كه بخواهند احضار كنند دروغ مى گويند...

آيا ارواح وجود دارند؟

آسمان
21:52 - 1392/01/09

اصل وجود داشتن روح را همه مردم و دانشمندان - حتى دانشمندان كافر - قبول دارند و هيچ كس وجود «روح» و «روان» را انكار نمى كند.

آيا جن ها با ما انسان ها كارى دارند؟

جن
21:49 - 1392/01/09

پس ما با بسم الله الرحمن الرحيم خودمان را در پناه خداوند قرار مى دهيم و كسى كه در پناه خداوند باشد، هيچ كس نمى تواند به او آسيب برساند....

درباره واقعيت جنّ كمى توضيح دهيد.

جن
21:45 - 1392/01/09

رهروان ولایت ـ مردم ناآگاه، خرافات زيادى درباره جنّ ساخته اند; به گونه اى كه فكر مى كنند جنّ ها موجوداتى موذى، دُم دار و سم دار هستند، كه كارى جز آزار انسان ها ندارند

ما چند فرشته داريم كه در خدمت خداوند متعال هستند؟

فرشته
21:43 - 1392/01/09

فرشتگان خدا در آسمان ها از عدد ذرات خاك هاى زمين بيشترند و در آسمان جايى نيست مگر آن كه در آن جا فرشته اى خداوند را تسبيح مى گويد...

چرا فرشتگان اعتراض كردند و خداوند چگونه به اعتراض آنها پاسخ داد؟

شهید
01:22 - 1392/01/09

فرشتگان مى دانستند كه ممكن است انسان فاسد شود، ازاين رو اين سؤال برايشان پيش آمد كه انسانى كه ممكن است فاسد شود و گناه كند، چگونه مى تواند جانشين خداوند در روى زمين باشد...

چرا افراد عاصی نسبت به مومنان موفق ترند؟

دعا
01:16 - 1392/01/09

چطور است كه بعضى نماز نمى خوانند و گناه انجام مى دهند، ولى در كارهايشان موفقند، در حالى كه مؤمنان ممكن است اين گونه نباشند؟

فرق بين رحمان و رحيم چيست؟

بسم الله الرحمن الرحیم
01:12 - 1392/01/09

بهشت و نعمت هاى آن همگى از رحمت هاى خاص خداوند سرچشمه مى گيرد كه ويژه مؤمنان است و كافران از آن بهره اى ندارند...

صفحه‌ها