اعراض از وطن

اعراض از وطن

نماز
11:06 - 1402/12/29

- آیت‌الله خامنه‌ای: اگر انسان از وطنش خارج شود و تصمیم داشته باشد که دیگر برای زندگی به آنجا برنگردد و همچنین اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که دیگر برای زندگی در آنجا باز نخواهد گشت اعراض محقق می‌شود.

احکام | تبعیت فرزند در وطن

وطن
11:33 - 1401/07/24

تا زمانی که اعراض نکرده باشید آنجا وطن شما محسوب می شود و نماز تمام و روزه صحیح است.

ترک وطن یا اعراض از وطن

اعراض
07:54 - 1400/12/09

-  اگر تصمیم دارد یا می داند که حتی با از دنیا رفتن شوهر و یا متارکه هم به وطن برنمی گردد، در این صورت اعراض محقق شده و آنجا وطن او محسوب نمی شود.

حکم نماز و روزه زن در وطن پدری بعد از ازدواج چیست

احکام وطن
11:35 - 1400/03/25

دختری که شوهر کرده و در شهر یا مکان دیگری مسکن گزیده است, تا وقتی که از وطن پدر و مادری خود اعراض نکرده باشد, هرگاه به آن جا برود, نمازش تمام و روزه اش صحیح است.

اعراض از وطن

وطن
22:06 - 1398/11/02

- اگر کسی برای زندگی در شهر دیگر، بدون نیت اعراض، از وطنش خارج شود اما بداند که دیگر برنخواهد گشت، اعراض محقق می شود.

تبعیت زن در وطن از شوهر

تبعیت زن از مرد 18:19 - 1398/07/25

سوال: من به تبع شوهرم مدت ۳۰ سال در شهری ساکن بودیم آیا اکنون که به شهر خود با

تبعیت زن در وطن از شوهر

وطن، اعراض، شوهر
18:16 - 1398/03/28

- زنی که به تبع شوهرش در شهر دیگری ساکن بوده است می تواند مستقل از همسرش از آنجا اعراض نماید و بعد از اعراض، نماز شکسته و روزه صحیح نیست.

حکم نماز و روزه قبل از تغییر مکان و استقرار در شهر دیگر

نماز، روزه، منزل، شهر
22:27 - 1397/07/15

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که قصد دارد مثلا از منطقه یافت آباد تهران به ورامین نقل مکان نماید، تا زمانی که به ورامین منتقل نشده نماز شکسته و روزه صحیح نیست.