بازار ترکیه

بی‌سامانی خودرو، زیر سقف املاک ترکیه

19:11 - 1401/11/04

طی یک دهه گذشته بالغ بر 171 میلیارد دلار ارز از کشورخارج شده است[3] یعنی سالانه بیش از 17 میلیارد دلار! بدون هیچ عائدی برای کشور. اما با تخصیص تنها یک میلیارد یورو معادل 1.08 میلیارد دلار- به واردات خودرو، می‌توان بازار خودروی کشور را سرو سامان داد و بخشی از هزینه‌ گزافی که مردم برای خرید خودرو متحمل می‌شوند را کاهش داد.