بنی المصطلق

قصه شب، دروغگوی خوش زبون

11:57 - 1402/12/09

داستانی از غزوه بنی‌المصطلق که نمایان‌گر چهره منافقان است ...

قصه شب | دروغگوی خوش‌زبون

10:24 - 1402/12/09

داستانی از غزوه بنی‌المصطلق که نمایان‌گر چهره منافقان است...