تنبیه کودک

نکته‌نگاشت | انتباه یا تنبیه؟!!

08:23 - 1401/08/11

انتباه یا تنبیه؟! | کودکان نیاز به انتباه دارند، نه تنبیه!

هنگام خشم از دست فرزند، این کار را انجام دهید

16:20 - 1401/08/08

هنگامی که از دست فرزندتان عصبانی هستید، برای کنترل خود به این فکر کنید که رفتار الان شما چه تأثیری در هدف شما در تربیت فرزندتان دارد؟

تنبیه بدنی راه چاره نیست!

اموزش تنبیه بدنی کودک,کتک به پشت,انواع تنبیه کودک
07:50 - 1401/02/27

درتربیت کودک، هرگز از تنبیه بدنی استفاده نکنید.

فرزند خود را نزن

فرزند خود را نزن 12:13 - 1400/12/19

امام موسی بن جعفر (علیه السلام) به یکی از یاران خود که از دست فرزندش به ستوه آمده بود و شکایت می

چگونه دعوای میان فرزندان را درمان کنیم؟

چگونه دعوای میان فرزندان را درمان کنیم؟
11:16 - 1400/12/07

تنبیه گری والدین، عامل مهمی در پرخاشگری فرزندان با یکدیگر می باشد.

بی محلی کردن نسبت به فرزندان

بی محلی کردن نسبت به فرزندان
11:14 - 1400/12/05

بی توجهی کوتاه مدت به فرزندان باعث افزایش آگاهی می شود بدون اینکه به رابطه ما با آن ها آسیب وارد کند.

ببخشید مامان

کلیپ معذرت خواهی از مادر,متن معذرت خواهی از مادر
11:03 - 1400/12/03

در چنین شرایطی اگر پدر یا مادر، بچه را نبخشند چه تاثیری روی بچه خواهد گذاشت؟

تمرکز بر تشویق در تربیت

تمرکز بر تشویق در تربیت
10:01 - 1400/10/25

چکیده:

بخشش خطای کودکان

بخشش خطای کودکان
10:26 - 1400/10/06

اگر کودک شما خطا کرد بدون اهانت به شخصیت او، راه صحییح را به او نشان دهید.

جایگزین تنبیه بدنی

13:40 - 1400/09/18

تنبیه بدنی آثار خوبی ندارد. از جایگزین ها استفاده کنیم.

تنبیه به خاطر رفتار منفی فرزندان

14:05 - 1400/09/08

- تنبیه کردن کودکان از روی عصبانیت، اثر تربیتی تنبیه را ازدست می دهد.

شرایط تنبیه کودک

تنبیه کودک
12:38 - 1400/09/07

اصول مهم برای تنبیه کودکان چگونه است؟

صفحه‌ها