جریمه دیرکرد

 تفاوت وجه‌ التزام با جریمه دیرکرد

 تفاوت وجه‌التزام و جریمه دیرکرد
12:21 - 1402/09/01

- مبلغ دیرکرد به معنای گرفتن وجهی در ازای مهلت دادن به مدیون برای ادای دین است که ربا محسوب می‌شود.

جریمه دیرکرد پرداخت اقساط خودرو

جریمه، دیرکرد، قسط، خودرو
23:34 - 1397/04/02

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که بخاطر تأخیر در پرداخت اقساط خرید خودرو، مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد بوده و کوتاهی در تأخیر پرداخت بدهی اصلی نداشته باشید، تکلیفی ندارد.

دو برابر شدن جریمه رانندگی و جریمه دیرکرد

جریمه، رانندگی، دیرکرد
16:22 - 1397/03/31

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دو برابر شدن جریمه رانندگی در صورت عدم پرداخت، اشکال ندارد و ارتباطی به جریمه دیرکرد ندارد.

صدور مجوز اخذ جریمه دیرکرد وام با حکم مامور امام خمینی(ره) در سال ۶۵

مجید قاسمی
23:32 - 1393/03/30

چکیده: مجید قاسمی گفت:زمانی که بنده رئیس کل بانک مرکزی بودم، ایراداتی به جریمه دیرکرد وام وارد شد که من موضوع را با حضرت امام خمینی(ره) درمیان گذاشتم و ایشان آیت الله موسوی اردبیلی را مأمور رسیدگی به موضوع کردند که در نهایت جریمه مجاز شد.

فتاوی مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد بانک‌ها

ریمه دیرکرد بانک‌ها
18:11 - 1393/03/17

چکیده: رئیس‌کل بانک مرکزی درحالی به دیدار مراجع تقلید رفت که نگرانی مراجع از افزایش شعب بانکی و دریافت جرایم دیرکرد مورد تأکید قرار گرفت، از همین رو خبرگزاری تسنیم نظرات موافق و مخالف مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد را منتشر کرد.