خبرنگار ایتالیایی

بانوی خبرنگار ایتالیایی و نامۀ دوم مقام معظم رهبری به جوانان غربی

بانوی خبرنگار ایتالیایی و نامۀ دوم مقام معظم رهبری به جوانان غربی
22:27 - 1394/09/17

چکیده: خانم «تیتزیانا چاواردینی»(Tiziana-Ciavardini)، خبرنگار ایتالیایی پیرامون نامۀ دوم حضرت امام خامنه ای به جوانان غرب، مطالبی بیان داشته است که آن را در نوشتار زیر مطالعه می کنید.