صبر

می‌توان صبر در برابر مشکلات را از امام جواد آموخت

صبر
12:17 - 1394/06/22

چکیده: امروزه عدم تحمل پذیری ما انسان‌ها به قدری زیاد شده است که عادت پیدا کرده‌ایم بسیاری از مسائل را با سرعت بیشتر و راحت‌تر و بدون کمترین زحمت و تحمل بدست آوریم و این مسأله متاسفانه در زندگی زناشویی بعضی از زوجین به ویژه زوجین جوان نیز دیده می‌شود.

مادران و انقلاب زینبی

مادر شهید
22:30 - 1394/01/21

چکیده: اگر مادران شهدا «اعتراض به امام و اعتراض به جنگ میکردند، مطمئناً جنگ در همان سالهاى اول و در همان مراحل اول زمینگیر می‌شد.»

صبر در خانواده‏

جوانه
04:02 - 1393/07/21

چکیده: اساس خانواده با صبر مستحکم و زندگی شیرین ، دلنشین و توأم با گرمی و آرامش خواهد بود. همچنین با صبر هست که انسان به مقام های معنوی والایی دست پیدا می کند. و با عدم صبر زندگی تنگ و سخت خواهد بود.

صفحه‌ها