عملیات روانی

اولویت داشتن یا اولویت دادن، مساله این است

13:27 - 1401/12/14

متغیرات زیادی در تعیین اولویت مسائل اجتماعی می‌تواند دخیل باشد، گاهی از سمت دشمن ذائقه‌ی مردم مدیریت شده و اذهان آنها به در مسیری مدنظر او مشغول می‌شود.

موشن‌گرافی | رسانه چگونه برچسب‌زنی می‌کند؟

موشن‌گرافی | رسانه چگونه برچسب‌زنی می‌کند؟
08:34 - 1401/08/26

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هشتم: برچسب‌زنی ..

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تحقیر و تمسخر

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تحقیر و تمسخر
09:06 - 1401/08/25

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هشتم: تحقیر و تمسخر ..

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در بزرگ‌نمایی

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در بزرگ‌نمایی
09:04 - 1401/08/25

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش هفتم: بزرگنمایی ..

موشن‌گرافی | وقتی رسانه، حقیقت را پاره می‌کند!

موشن‌گرافی | وقتی رسانه، حقیقت را پاره می‌کند!
09:00 - 1401/08/25

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش ششم: پاره‌حقیقت‌گویی ..

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تکرار مفاهیم

موشن‌گرافی | شگرد رسانه در تکرار مفاهیم
13:39 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش دوم: تکرار

موشن‌گرافی | رسانه و ویروس شایعه

موشن‌گرافی | رسانه و ویروس شایعه
13:04 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش دوم: ویروس شایعه

موشن‌گرافی | لشکرکشی با سلاح رسانه

موشن‌گرافی | لشکرکشی با سلاح رسانه
13:02 - 1401/08/16

مجموعه تکنیک‌های عملیات روانی در رسانه | بخش اول: مفهوم عملیات روانی

من مادر آرتین هستم

راهپیمایی
11:01 - 1401/08/09

ید واحدۀ فطرت انسانی نمی‌گذارد آرتین تنها بماند.

اعتراض به سبک داعش

هماهنگی داعش و آشوبگر
16:19 - 1401/08/08

وطن‌فروشان خارج‌نشین همچون مسیح علینژاد، سلطنت‌طلبان و...، برخی نخبه‌های بی‌بصیرت داخلی را با خود همسو کرده‌اند.

ضرورت مقابله با دشمن در حوزه رسانه

جنگ شناختی
15:57 - 1401/08/08

امروزه دشمن زیر سایۀ هجمه شناختی، عملیات‌های تروریستی خود را به‌پیش می‌برد.

فاجعه‌سازی یا درشت‌نمایی در اتفاقات اخیر کشور

فاجعه سازی
12:48 - 1401/07/20

یکی از خطاهای شناختی، فاجعه‌سازی یا درشت‌نمایی است که موجب می‌شود فرد حوادث را بدون توجه به تناسب آن در نظر بگیرد.

صفحه‌ها