فواید مشاوره

مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج
10:28 - 1401/01/22

مشاوره قبل از ازدواج چیست ؟

مشاوره پیش از ازدواج تا چه حد می تواند به ما کمک کند ؟

چرا وجود مشاور ازدواج و مشورت با وی الزامی است ؟

فرق روانشناسی زرد و بازاری با روانشناسی علمی

روانشناسی علمی
08:56 - 1400/12/14

- اینکه افراد جامعه یاد بگیرند برای حل مشکلات روحی و روانی شان به‌ سراغ مطالعه و متخصصان بروند بسیار عالی است. منتها نباید در چاه محتوا و کارشناسان بازاری و زرد بیفتند.

من مشاوره ها را قبول ندارم

مشاوره
08:06 - 1400/12/11

رفیق! مسئولیت زندگی خودت را خودت به عهده بگیر! اگر شکست بخوری، مسئولش خودت هستی! اگر موفق هم بشوی، مسئولش خودت هستی!

هنگام ناراحتی و گرفتاری چگونه عمل می کنید؟

هنگام ناراحتی و گرفتاری چگونه عمل می کنید؟
09:22 - 1400/12/04

- سبک های مقابله ای یکی از موضوعات مهم زندگی در هنگام روبرو شدن با مشکلات و هیجانات است که برخی از آنها به شدت برای روح و جسم انسان مضر است.

آیا در روابط با همسرتان دچار بی وفایی شده اید؟

آیا در روابط با همسرتان دچار بی وفایی شده اید؟
11:52 - 1400/12/01

- یکی از عوامل مهم نارضایتی در زندگی مشترک و شروع ناسازگاری های زناشویی بی وفایی همسران نسبت به یکدیگر است.

با چه کسی مشورت کنیم

با چه کسی مشورت کنیم 12:13 - 1400/11/27

با چه کسی مشورت کنیم

دل را با منطق و عقل همراه کنیم

مغز
10:55 - 1400/11/23

- اگر دل را با منطق و عقل همراه کنیم، درصد موفقیت را افزایش خواهیم داد.

از تجربه های دیگران استفاده کنیم

از تجربه های دیگران استفاده کنیم
09:31 - 1400/11/19

قرار نیست همه چیز را خودمان تجربه کنیم. اینجوری عمرمان میره، وقتمان میره!

مشورت با مشاوره خانواده

مشورت با مشاوره خانواده 11:29 - 1400/11/12

مشورت با مشاوره خانواده

نشانه های نداشتن رشد عاطفی در ازدواج

11:12 - 1400/10/13

- بلوغ عاطفی یا هیجانی یکی از مسایل مهم برای ازدواج موفق و پایداری در زندگی است.

این قالب مشاوره ای برای والدین محترم طراحی شده است

11:44 - 1400/07/24

این قالب مشاوره ای برای والدین محترم طراحی شده است 

مشاوره دانش اموزی چراغ راهت کو؟ هدف گذاری و برنامه ریزی

مشاوره دانش اموزی چراغ راهت کو؟ هدف گذاری و برنامه ریزی 10:36 - 1400/07/12

 همه ما از پدربزرگ ومادربزرگ‌هامون شنیدیم که قدیما برق و روشنایی نبوده.

صفحه‌ها