قبض روح

چه کسی روح را در هنگام مرگ انسان می‌گیرد 08:12 - 1400/03/31

می‌توان آیاتی که فعل «توفّى» را به خداوند نسبت می‌دهد با آیاتی که آن فعل را به فرشتگان نسبت می‌دهد قابل جمع دانست و هیچ ناسازگاری میان آنها نباشد.

مدارای خداوند در قبض روح 08:57 - 1400/02/15
مدارای خداوند در قبض روح
آیا قبض روح پیامبر به دست خود خداوند بوده؟ 10:19 - 1396/06/15

قبض روح توسط خداوند تعبیری کنایی از توجه و لطف و عنایت خاص خداوند به بند ه ای خاص است پس این مطلب که عزرائیل برای قبض روح رسول الله آمد منافاتی ندارد، نه این که خداوند خود مستقیما و بی واسطه این کار را انجام داده زیرا این خلاف سنت الهی در اجرای امورش توسط اسباب و وسایل است.

چه چیزهایی باعث آسانی سکرات موت است؟ 10:33 - 1396/05/21

هر کس می خواهد که حق تعالی بر او آسان کند سکرات مرگ را، پس باید که صله ی ارحام و خویشان خود کند و به پدر و مادر خود نیکی و احسان نماید، پس هرگاه چنین کند، خداوند بر او آسان کند دشواری های مرگ را، و در حیات خود فقر به او نرسد.

مرگ تولدی دوباره 14:15 - 1396/03/06

- فکر مرگ و ترس از آن یک امر طبیعی است که برای هر انسانی اتفاق می افتد و برای تبدیل کردن اضطراب به آرامش نسبت به مرگ چند پیشنهاد داده می شود. تقويت مذهب، عادت به دعا، خواب و استراحت كافی، پرهيز از عوامل فشار، اصلاح محيط.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.