نزاع و درگیری

گزارشی بر مبنای مغالطه

13:53 - 1402/03/13

بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی، بر اساس گزارش‌های اشتباه، سعی در تحمیل حس ناامیدی در جامعه دارند.