نماز

 نماز با اجزای حیوان مرده

نماز
10:36 - 1402/12/19

- نماز همراه با اجزائی که روح در آن دمیده نمی‌شود مثل مو، ناخن، پشم، پر و شاخ اشکال ندارد و در غیر آن نماز باطل است

 نمایان بودن پوشش از زیر چادر در نماز

نماز
12:58 - 1402/12/10

-  بدن زن از نگاه دیگران، به مقدار واجب، پوشیده و غیر قابل رؤیت باشد، نماز صحیح است.

 نماز با لباس نجس

نماز
10:50 - 1402/12/10

- اگر ندانید که بدن یا لباستان نجس است و بعد از نماز بفهمید، نماز صحیح است.

تعیین سوره در نماز

نماز
10:07 - 1402/12/10

- بعد از گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌توانید سوره را معین کرد.

 فراموش کردن قنوت

نماز
06:26 - 1402/12/01

- کسی که قنوت را فراموش کرده، می‌تواند بعد از سر برداشتن از رکوع، قنوت را انجام دهد، اما اگر در مراحل بعدی (مثلاً پیش از سجده) به یاد آورد، پس از سلامِ نماز، قنوت را انجام دهد.

 پاک بودن مُهر سجده

نماز
06:24 - 1402/12/01

- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می‌کنیم، باید پاک باشد.

 نرسیدن به رکوع امام

نماز
10:45 - 1402/11/29

- اگر هنگامی که امام در رکوع است، مأموم با اطمینان به درک رکوع امام اقتدا کند، اگر وقتی به حدّ رکوع می‌رسد، امام در حال برخاستن از رکوع یا ایستاده باشد، نماز به صورت فُرادا صحیح است.

سجده سهو در نمازهای مستحبی

نماز
09:57 - 1402/11/29

- به طور کلی نماز مستحبی، سجده سهو و قضای سجده و تشهد ندارد.

ویدیوکلیپ|نماز اول وقت

20:57 - 1402/11/28

خواص خواندن نماز در اول وقت و باحوصله سخنرانی استاد شجاعی

نا‌توانی در انجام سجده

نماز
09:48 - 1402/11/18

- کسی که نمی‌تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می‌تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد.

 نماز جماعت مأمومِ معذور از تبعیت

نماز
10:41 - 1402/11/14

- اگر مأموم عمداً زودتر از امام سر از رکوع یا سجده بردارد، نمازش فرادا می‌شود؛ و می‌تواند با مقدار کمی تأخیر، رکوع و سجود را انجام دهد.

 خندیدن در حال نماز

نماز
10:35 - 1402/11/14

-  آیت‌الله خامنه‌ای: خنده عمدی و با صدا (قَهْقَهه) نماز را باطل می‌کند، اما خنده سهوی یا بدون صدا، نماز را باطل نمی‌کند.

صفحه‌ها