#گرافیک

تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

08:22 - 1402/11/24

قدرت رای! 

تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

راه توبه همیشه باز است

10:48 - 1402/10/26

راه توبه همیشه باز است

یهود علیه صهیونیست

08:08 - 1402/10/11

یهود علیه صهیونیست!

خدايا! لشكريان مسلمان را يارى ده 

12:57 - 1402/09/27

خدايا! لشكريان مسلمان را يارى ده 

ترور روانی

06:30 - 1402/08/25

ترور روانی!

 اتحاد انسانیت علیه اسرائیل

13:49 - 1402/08/23

 اتحاد انسانیت علیه اسرائیل!

حرف خدا | نگاه خردمندانه

11:05 - 1402/08/10

حرف خدا | نگاه خردمندانه

حرف خدا | روز حسرت

10:23 - 1402/08/10

حرف خدا | روز حسرت

در قیامت، چشم انسان حقیقت بین شده و بر کارهای خود، حسرت می‌خورد.

حرف خدا | پیروی از وحی

10:03 - 1402/08/09

حرف خدا | پیروی از وحی

حرف خدا | نفوذ شیطان

07:04 - 1402/08/09

حرف خدا | نفوذ شیطان

حرف خدا | تعدد راه‌های انحراف

07:03 - 1402/08/09

 حرف خدا | تعدد راه‌های انحراف

حرف خدا | مواظبت در قدم اوّل

07:02 - 1402/08/09

حرف خدا | مواظبت در قدم اوّل

صفحه‌ها