گرافیک

 ای جان و ای جانان من!

14:48 - 1402/12/10

 ای جان و ای جانان من!

 ای جان و ای جانان من!
 ای عشقِ جاویدان من

 تولید بندآورنده خون

14:43 - 1402/12/10

 تولید بندآورنده خون

انتخابات می‌تواند مایه‌ اتحاد باشد

14:42 - 1402/12/10

انتخابات می‌تواند مایه‌ اتحاد باشد

جناح‌های مختلف در مقابله با دشمن، باید با هم باشند

14:40 - 1402/12/10

جناح‌های مختلف در مقابله با دشمن، باید با هم باشند

معیار انتخاب نماینده اصلح

14:38 - 1402/12/10

معیار انتخاب نماینده اصلح

دسـتـاورد و فایده‌ رأی ندادن 

14:31 - 1402/12/10

دسـتـاورد و فایده‌ رأی ندادن 

 من اینجا ریشه در خاکم…

14:29 - 1402/12/10

 من اینجا ریشه در خاکم…

 من اینجا ریشه در خاکم…
 من اینجا عاشق این خاکم

حرکت با یدِ واحده بودن

14:28 - 1402/12/10

حرکت با یدِ واحده بودن

سرعت پیشرفت کشور در زمینه‌های گوناگون

14:26 - 1402/12/10

سرعت پیشرفت کشور در زمینه‌های گوناگون

چرا رأی بدم؟!  به چی رأی بدم؟!

14:04 - 1402/12/10

چرا رأی بدم؟!

 به چی رأی بدم؟!

 نجات و پیشبرد کشور

14:00 - 1402/12/10

 نجات و پیشبرد کشور

 مجاهدت برای صندوق ر‌أی 

13:57 - 1402/12/10

 مجاهدت برای صندوق ر‌أی 

صفحه‌ها