تفسیر نمونه جلد 16

19:32 - 1397/04/21
تفسیر نمونه

تفسیر نمونه جلد 16

مشخصات کتاب

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -

عنوان و نام پدیدآور : تفسیر نمونه/ بقلم جمعی از نویسندگان؛ زیرنظر ناصر مکارم شیرازی.

مشخصات نشر : طهران. : دارالکتب الاسلامیه ، 1353.

مشخصات ظاهری : ج.

وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی

یادداشت : فهرست نویسی براساس جلد دوم، 1353.

یادداشت : کتاب نامه.

شماره کتاب شناسی ملی : 54245

برچسب‌ها: