احکام خانواده و اجتماع

مهریه شاخه گل

ازدواج
09:57 - 1402/11/18

- اگر در عقد موقت مهریه، شاخه گل قرار داده شود، اگر نوع و قیمت گل مشخص باشد، عقد صحیح است و مرد باید آن را بپردازد؛ در غیر اینصورت عقد باطل است.

 گفتن عیب فرد ناشناس

حق‌الناس
08:57 - 1402/11/09

- کسی که عیب او گفته می‌شود، اگر برای مخاطب بکلی ناشناس باشد، این عیب‌گویی، غیبت محسوب نمی‌شود.

غیبت پشت سر سخن‌چین

حق‌الناس
12:39 - 1402/11/05

- اگر به قصد خیرخواهی، افشاگری صورت گرفته باشد، غیبت نیست.

 مراجعه به دندان پزشک مرد

نگاه
11:48 - 1402/11/03

- بطور کلی بنابراحتیاط واجب نگاه به داخل دهان نامحرم (زن باشد یا مرد) جایز نیست.

لمس و دست دادن با دختر بچه

پوشش
21:56 - 1402/10/11

-  لمس و دست دادن با دختر بچه، اگر موجب تحریک شهوت یا مستلزم مفسده شود یا خوف ارتکاب گناه در میان باشد، جایز نیست.

 تصرف در اموال شوهر

حقوق
21:46 - 1402/10/11

- در صورتی که شوهر، پول را به همسر خود تملیک کرده باشد، چه بابت نفقه یا هبه و امثال آن، مبلغ مذکور متعلق به زن است و تصرفاتش در آن بدون اجازۀ شوهر نافذ است.

صیانت فرزندان از گناه

خانواده
22:39 - 1402/10/08

-  بر ولیّ کودک لازم است که کودک را از مشاهده تصاویر مبتذل و زشت حفظ کند.

 نفقه در ایام عده

طلاق
10:09 - 1402/10/02

- در طلاق رجعی، زن حق مسکن و نفقه دارد، اما در طلاق بائن حق مسکن ندارد.

میزان عدّه طلاق عقد دائم

طلاق
10:01 - 1402/10/02

- میزان عدّه طلاق عقد دائم، سه پاکی است؛ بعد از اجرای صیغه طلاق بلافاصله عدّه او شروع می‌شود که باید به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می‌شود

حکم انجام اعمال زیبایی مثل تاتو

پوشش
12:20 - 1402/09/29

- انجام بعضی از اعمال زیبایی مثل تاتو که سبب زخم بر روی بدن می‌شود به نحوی که تا چند روز امکان آب رساندن به آن نیست، جایز نیست مگر ضرورتی اقتضا کند.

حکم نگاه به زنان غیرمسلمان

نگاه
22:04 - 1402/09/22

- نگاه به زنان غیرمسلمان بدون قصد لذت و خوف وقوع در حرام، اشکال ندارد.

اپیلاسیون و لیزر موهای زائد بدن

پوشش
11:55 - 1402/09/18

- اپیلاسیون عورت در غیرضرورت توسط هر کسی غیر از  زن و شوهر، حرام است.

صفحه‌ها