احکام خانواده و اجتماع

تند روی ممنوع!

افراط
07:38 - 1400/06/07

-رفتارهای برخی از افراد در مناسک دینی نمی تواند بیانگر حقیقت دین باشد. بسیار هستند افرادی که شرایط اجرای مناسک دینی را به خوبی نمی دانند و همین عدم شناخت ایشان موجب بروز دلخوری های برخی افراد از دین و حقیقت آن شده است.

پس گرفتن هدیه

هدیه
13:33 - 1400/05/05

-  اگر کسی چیزی را به شخصی هدیه و به او تحویل داده باشد، می تواند از او پس بگیرد، مگر در پنج مورد.

نگاه کردن در جلسه خواستگاری

11:22 - 1400/05/02

- اگردرخواستگاری با نگاه، آگاهی بیشتری به دختر پیدا می کند و با قصد لذت نگاه نکند، اشکال ندارد.

نظم اجتماعی

نظم اجتماعی
07:43 - 1400/04/29

-نظم اجتماعی و حکومت اسلامی دو معنای گره خورده ی بهم در نظام سیاسی ما هستند که برای فهم هر کدام باید نگاهی هم به دیگری داشته باشیم.

حکم لیفت ابرو

آرایش
18:40 - 1400/04/22

- اگر در لیفت ابرو و مژه، از مواد یا ابزاری استفاده شود که روی ابرو و پوست، حجمی ( حجم مواد چرب یا ...) که مانع رسیدن آب به پوست و موی ابرو و مژه باشد ایجاد کند، وضو و غسل با آن باطل می شود.

رها کردن زندگی و ترک زناشویی

خواستگاری
22:38 - 1400/04/14

- تا زمانی که طلاق بین شما جاری نشده باشد شما به هم محرم هستید.

لذت جنسی از طریق مجازی بین زن و شوهر

استمنا
22:55 - 1400/04/09

-صِرف تماس تصویری یا تلفنی زن و مرد و ارضا شدن  بدون دخالت دست و یا شيئ دیگر، اشکال ندارد. 

روابط دختر و پسر از نظر اسلام

روابط دختر و پسر از نظر اسلام
09:57 - 1400/03/29

واقعیت آن است که غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان است که بسیاری از رفتارهای آدمی را شکل می‌دهد و به گونه‌های مختلف ظهور و بروز دارد. اسلام که یک مکتب جامع است و مى‌خواهد مردان و زنان مسلمان، از یک طرف روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و گوشى پاک داشته باشند تا بتوانند قله‌هاى رفیع انسانی و رستگارى را فتح نمایند و از طرف دیگر به نیازهای غریزی و فطری خود نیز دست یابند، با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه و لحاظ کردن طبیعت و امیال درونى و خواسته‌هاى نفسانى، قوانین و احکامى را جهت حفظ و نگه‌دارى فرد و جامعه در خط اعتدال و میانه روى وضع کرده، از جمله آن احکام، چگونگی ارتباط با جنس مخالف است.

برگزاری مراسم ازدواج در ایام قمر در عقرب

قمر در عقرب
12:24 - 1400/01/13

- برگزاری مراسم در ایام  قمر در عقرب اشکال ندارد.

حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی

مجلس، گناه، عروسی
17:45 - 1400/01/03

حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست.

اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود

اطاعات از شوهر
17:43 - 1400/01/03

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

خرج کردن عیدی بچه ها

06:19 - 1400/01/01

پدر و مادر می توانند مبالغی که بابت عیدی به فرزندان توسط اقوام داده می شود را از باب ولایت بر کودک، قبض کنند و به گونه ای تصرف کنند که مفسده ای برای کودک نداشته باشد.

صفحه‌ها