احکام خانواده و اجتماع

 استفاده بانوان از عطر

 استفاده بانوان از عطر
10:45 - 1402/12/05

- عطر زدن و معطر بودن برای خانم‌ها به خودی خود اشکال ندارد، اما اگر باعث جلب نظر نامحرم و موجب مفسده باشد، جایز نیست

هاشور کردن ابرو

آرایش
10:43 - 1402/12/05

- هاشور کردن ابرو اگر عرفاً زینت محسوب می‌شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

 ابراز محبت به نامحرم

محرم
09:40 - 1402/12/05

- هر گونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد، جایز نیست.

 محرمیت مادر زن بعد از طلاق

محرم
09:38 - 1402/12/05

- محرمیّت مرد با مادر زن سابق (مطلقه)، بعد از طلاق هم باقی است.

عدم رضایت شوهر در مقدار حجاب   

پوشش
09:27 - 1402/12/05

- برای رعایت حجاب، رضایت همسر، شرط نیست.

ملاک تشخیص ضرورت در مورد مراجعه به پزشک غیر هم‌جنس

پوشش
09:26 - 1402/12/05

- مراد از ضرورت این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد.

فرزندآوری

خانواده
06:21 - 1402/12/01

- فرزندآوری فی نفسه واجب نیست، هرچند در شرایط کنونی نوعی جهاد، بخصوص برای بانوان است.

 شک در عده زن

ازدواج
07:45 - 1402/11/25

- چنانچه در خصوص عده نگه داشتن خانمی پس از ازدواج شک داریم،  پرسیدن از حال زن بر او واجب نیست.

رد کردن چراغ قرمز

قوانین
07:39 - 1402/11/25

- به طور کلی مقررات الزامی راهنمایی و رانندگی باید مراعات شود و تخلف از آن جایز نیست.

مهریه شاخه گل

ازدواج
09:57 - 1402/11/18

- اگر در عقد موقت مهریه، شاخه گل قرار داده شود، اگر نوع و قیمت گل مشخص باشد، عقد صحیح است و مرد باید آن را بپردازد؛ در غیر اینصورت عقد باطل است.

 گفتن عیب فرد ناشناس

حق‌الناس
08:57 - 1402/11/09

- کسی که عیب او گفته می‌شود، اگر برای مخاطب بکلی ناشناس باشد، این عیب‌گویی، غیبت محسوب نمی‌شود.

غیبت پشت سر سخن‌چین

حق‌الناس
12:39 - 1402/11/05

- اگر به قصد خیرخواهی، افشاگری صورت گرفته باشد، غیبت نیست.

صفحه‌ها