احکام خانواده و اجتماع

عدم تمکین زن در مسائل غیر عرفی 22:23 - 1399/08/01 بازدید: 61

-  انجام این امور بر زن واجب نیست بلکه بعضی از آنها که مستلزم حرام می باشد ، انجام آن جایز نیست .

حکم اپیلاسیون
حکم اپیلاسیون موهای زائد بدن توسط همجنس 21:41 - 1399/07/30 بازدید: 26

- احتیاط واجب آن است که دو همجنس به محدوده بین دو عورت یکدیگر نیز نگاه نکند.

خانواده
نظر شوهر درباره نوع پوشش 22:12 - 1399/07/22 بازدید: 316

- پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

والدین
حدود اطاعت از والدین 22:07 - 1399/07/22 بازدید: 46

- اگر اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه والدین شود در این صورت نباید با امر آنها مخالفت شود.

صله، رحم
صله رحم با افراد نامحرم 22:01 - 1399/07/20 بازدید: 92

-  اگر خویشان نسبی با هم قطع رابطه نکنند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.

ازدواج
حکم ازدواج با شخص بی نماز 06:36 - 1399/07/15 بازدید: 2247

- ازدواج با شخص بی نماز جايز است؛ ولى كراهت دارد.

حجاب
نگاه کردن به زنهای بی حجاب و بی پروا 17:39 - 1399/07/11 بازدید: 176

- آیت الله خامنه ای: به طور کلی نگاه به زنان نامحرم، جايز نيست؛ مگر به صورت و دست‌ها تا مچ در صورتى كه زينت و آرايش نشده باشد، و نگاه به آن هم با قصد لذّت و ريبه صورت نگيرد.

خانواده
عکس های عروسی در دست نامحرمان 22:53 - 1399/07/09 بازدید: 612

- وجود عکس ها بی حجاب نزد دیگران اگر مفسده ای ندارد، و یا بر فرض وجود مفسده، اگر شما در دادن عکس ها به دیگران نقشی نداشته اید، یا جمع کردن آن ها از دیگران برای شما مشقّت دارد، تکلیفی در این باره ندارید.

عزاداری
اصلاح و آرایش بانوان در ایام عزاداری محرم و صفر 10:49 - 1399/06/05 بازدید: 279

اصلاح و آرایش سر و صورت بانوان در ایام عزاداری محرم و صفر به خودی خود اشکال ندارد

ازدواج موقت
اذن پدر در ازدواج موقت برای فردی که رابطه نامشروع داشته 12:02 - 1399/05/05 بازدید: 158

- اگردختری رابطه نامشروع ( نعوذ بالله)‌ داشته اما پرده اش از بین نرفته باشد  اگر چه حكم باكره را ندارد ولى احتياط ‏در اجازه از پدر يا جدّ پدرى بهتر است ترك نشود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.