ختم پانزدهم قرآن مجید

http://welayatnet.com/node/73322
تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

باسلام
و تشکر از گلدسته عزیز و دوستان همراهی کننده
این ختم الحمدلله به پایان رسید .

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

۱-ماهارا..................................خوانده شد.
۲-طیبه خانم------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم-.-----------خوانده شد.
۵-یه دوست...........................خوانده شد
۶- یه دوست.........................خوانده شد
۷- یه دوست.........................خوانده شد
۸- یه دوست........................خوانده شد
۹-ماهارا.................................خوانده شد.
۱۰- یه دوست........................خوانده شد
۱۱- یه دوست .......................خوانده شد
۱۲- یاد .....................................خوانده شد 
۱۳- یاد .................................... خوانده شد 
۱۴- یاد  ................................... خوانده شد 
۱۵-ماهارا ................................ خوانده شد .
۱۶-خواهر zm ...................... خوانده شد
۱۷-خواهر zm ..................... خوانده شد
۱۸-خواهر zm ..................... خوانده شد
۱۹-خواهر zm ...................... خوانده شد
۲۰-خواهر zm ...................... خوانده شد
۲۱-ماهارا ................................. خوانده شد .
۲۲-zm45 .‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎خوانده شد
۲۳-ستاره .................................. خوانده شد
۲۴-ستاره ................................. خوانده شد
۲۵-ستاره .................................. خوانده شد
۲۶-ستاره ................................... خوانده شد
۲۷-آذین ...................................... خوانده شد 
۲۸- hoseinz ......................... خوانده شد
۲۹- ترنم ...................................... خوانده شد
۳۰-سما۲۷............................خوانده شد. التماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

۱-ماهارا.................................خوانده شد.
۲-طیبه خانم------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم-.-----------خوانده شد.
۵-یه دوست...........................خوانده شد
۶- یه دوست.........................خوانده شد
۷- یه دوست.........................خوانده شد
۸- یه دوست........................خوانده شد
۹-ماهارا.................................خوانده شد.
۱۰- یه دوست........................خوانده شد
۱۱- یه دوست .......................خوانده شد
۱۲- یاد .....................................خوانده شد 
۱۳- یاد .................................... خوانده شد 
۱۴- یاد  ................................... خوانده شد 
۱۵-ماهارا ................................ خوانده شد .
۱۶-خواهر zm ...................... خوانده شد
۱۷-خواهر zm ..................... خوانده شد
۱۸-خواهر zm ..................... خوانده شد
۱۹-خواهر zm ...................... خوانده شد
۲۰-خواهر zm ...................... خوانده شد
۲۱-ماهارا ................................. خوانده شد .
۲۲-zm45 ............................... خوانده شد
۲۳-ستاره .................................. خوانده شد
۲۴-ستاره ................................. خوانده شد
۲۵-ستاره .................................. خوانده شد
۲۶-ستاره ................................... خوانده شد
۲۷-آذین ...................................... خوانده شد 
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم ................................. خوانده شد
۳۰-سما۲۷............................خوانده شد. التماس دعا

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام. جزء 22 خوانده شد. 

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام عزیزم.من از شما ممنونم بخاطر این کار خوب و پسندیده ختم قرآن که با گلدسته جان انجام میدین.لطفا برای منم دعا کنین.

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام دوست خوبم
ممنون از اینکه همکاری کردید تاختم زودتر به پایان برسه.انشاءالله که قبول باشه و حاجت روا بشید

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام. جزء 20 خوانده شد

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام.جزء های 18 و 19 خوانده شد. 

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام جزء 17 خوانده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

-ماهارا..........................خوانده شد.
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست.....................خوانده شد
۶- یه دوست...................خوانده شد
۷- یه دوست..................خوانده شد
۸- یه دوست..................خوانده شد
۹-ماهارا......................خوانده شد.
۱۰- یه دوست..................خوانده شد
۱۱- یه دوست ................خوانده شد
۱۲- یاد ........................خوانده شد 
۱۳- یاد ........................ خوانده شد 
۱۴- یاد  .......................... خوانده شد 
۱۵-ماهارا ........................ خوانده شد .
۱۶-خواهر zm .............. خوانده شد
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا ............................... خوانده شد .
۲۲-zm45
۲۳-ستاره ................................ خوانده شد
۲۴-ستاره ................................. خوانده شد
۲۵-ستاره .................................. خوانده شد
۲۶-ستاره ................................... خوانده شد
۲۷-آذین ................................ خوانده شد 
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم ................................. خوانده شد
۳۰-سما۲۷............................خوانده شد. التماس دعا

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

جز 16 خوانده شد

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام به همه دوستان عزیز..خانواده ما این چند وقته درگیر مسائل زیادی از جمله حادثه تاسف بار حج (منا) بودند.من و خواهرم از همه دوستان معذرت میخایم که نتونستیم جزهای قرانو بخونیم.از امشب شروع میکنیم و سعیمون بر اینه که هر چه زودتر ختم قران رو تکمیل کنیم.
التماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

۱-ماهارا..........................خوانده شد.
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست.....................خوانده شد
۶- یه دوست...................خوانده شد
۷- یه دوست..................خوانده شد
۸- یه دوست..................خوانده شد
۹-ماهارا......................خوانده شد.
۱۰- یه دوست..................خوانده شد
۱۱- یه دوست ................خوانده شد
۱۲- یاد ........................خوانده شد 
۱۳- یاد ........................ خوانده شد 
۱۴- یاد  .......................... خوانده شد 
۱۵-ماهارا ........................ خوانده شد .
۱۶-خواهر zm
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا ............................... خوانده شد .
۲۲-zm45
۲۳-ستاره ................................ خوانده شد
۲۴-ستاره ................................. خوانده شد
۲۵-ستاره .................................. خوانده شد
۲۶-ستاره ................................... خوانده شد
۲۷-آذین ................................ خوانده شد 
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم ................................. خوانده شد
۳۰-سما۲۷............................خوانده شد. التماس دعا

تصویر ستاره
نویسنده ستاره در

سلام من خوندم 23و24و25و26
ببخش گلدسته جان

تصویر گلدسته

سلام بچه های ختم قرآن عزیز
چیزی به ماه محرم نمونده .
از جز 16 به بعد ، کسانی که اعلام نکردن بیان که دیگه ختم رو ببندیمش برای ماه محرم ختم جدید ورداریم .

اللتماس دعا از همگی شما سروران

تصویر hoseinz
نویسنده hoseinz در

شرمنده خیلی وقته نیومدم. سستی کردم، به زودی میام.

تصویر ماهارا

۱-ماهارا..........................خوانده شد.
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست.....................خوانده شد
۶- یه دوست...................خوانده شد
۷- یه دوست..................خوانده شد
۸- یه دوست..................خوانده شد
۹-ماهارا......................خوانده شد.
۱۰- یه دوست..................خوانده شد
۱۱- یه دوست ................خوانده شد
۱۲- یاد ........................خوانده شد 
۱۳- یاد ........................ خوانده شد 
۱۴- یاد  .......................... خوانده شد 
۱۵-ماهارا ........................ خوانده شد .
۱۶-خواهر zm
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا ............................... خوانده شد .
۲۲-zm45
۲۳-ستاره
۲۴-ستاره
۲۵-ستاره
۲۶-ستاره
۲۷-آذین ................................ خوانده شد 
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷............................خوانده شد.

التماس دعا

تصویر ماهارا

21_ماهارا .........خوانده شد

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام

12، 13 و 14 خوانده شد

همگی حاجت روا به خیر

تصویر ماهارا

15-ماهارا.........خوانده شد

تصویر آذین
نویسنده آذین در

با سلام و احترام
جز بنده خوانده شده است.

التماس دعا

تصویر طیبه خانم

به نام خدا
۱-ماهارا..........................خوانده شد.
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست.....................خوانده شد
۶- یه دوست...................خوانده شد
۷- یه دوست..................خوانده شد
۸- یه دوست..................خوانده شد
۹-ماهارا......................خوانده شد.
۱۰- یه دوست..................خوانده شد
۱۱- یه دوست ................خوانده شد
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-خواهر zm
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا
۲۲-zm45
۲۳-ستاره
۲۴-ستاره
۲۵-ستاره
۲۶-ستاره
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷............................خوانده شد.
التماس دعا

تصویر ماهارا

9- ماهارا........ خوانده شد

تصویر ماهارا

پس جز 9 رو خودم میخونم

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام
جزء 30 خوانده شد

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام دوستم

آخراشه، می خـــونم ایشـــــــــــالا :)
 

تصویر ماهارا

1- خوانده شد

تصویر karbalanajaf

باسلام و عرض ادب
وقت بخیر
اجزا تموم شد؟
ممنونم

التماس دعا

باتشکرفراوان

تصویر ماهارا

سلام
من یکم وقت نمیکنم جز هامو بخونم
اگه دوست داری جز 9 رو بدم شما بخونید

تصویر karbalanajaf

باسلام و عرض ادب
وقت بخیر
ضمن آرزوی قبولی از همگی
بنده خودم لیاقت خوندن قرآن رو ندارم ولی دوستم ۵ جز     خونده شد
از همگی قبول باشه
الماس دعا
باتشکرفراوان
 

به نام خدا
۱-ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست..........خوانده شد
۶- یه دوست.........خوانده شد
۷- یه دوست........خوانده شد
۸- یه دوست..........خوانده شد
۹-ماهارا
۱۰- یه دوست............خوانده شد
۱۱- یه دوست ..........خوانده شد
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-ماهارا
۲۲-
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶-
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷
التماس دعا

 

۰

تصویر karbalanajaf

با نام و یاد خداوند متعال
باعرض سلام و ادب
دوست بنده جز 5و 6و 7 رو خوندن
التماس دعا
باتشکرفراوان

تصویر ستاره
نویسنده ستاره در

جز23و24و25و26من میخونم

تصویر ستاره
نویسنده ستاره در

-ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست
۶- یه دوست
۷- یه دوست
۸- یه دوست
۹-ماهارا
۱۰- یه دوست
۱۱- یه دوست
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-خواهر zm
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا
۲۲-zm45
۲۳-ستاره
۲۴-ستاره
۲۵-ستاره
۲۶-ستاره
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷

تصویر ستاره
نویسنده ستاره در

ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست
۶- یه دوست
۷- یه دوست
۸- یه دوست
۹-ماهارا
۱۰- یه دوست
۱۱- یه دوست
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-خواهر zm
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا
۲۲-zm45
۲۳-ستاره
۲۴-ستاره
۲۵-ستاره
۲۶-ستاره
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷

تصویر گلدسته

1-ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست
۶- یه دوست
۷- یه دوست
۸- یه دوست
۹-ماهارا
۱۰- یه دوست
۱۱- یه دوست
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-خواهر zm
۱۷-خواهر zm
۱۸-خواهر zm
۱۹-خواهر zm
۲۰-خواهر zm
۲۱-ماهارا
۲۲-zm45
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶-
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

سلام دوستان عزیزم
جزءهای 16-17-18-19-20 برای خواهرم
جزء 22 برای خودم
از همه دوستان عزیز التماس دعا دارم.خواهش میکنم برای من خیلی دعا کنین.ممنونم از همتون

تصویر گلدسته

سلام 4 جز باقی مونده
23
24
25
26

اگر جزی مد نظر دارید اسمتون رومقابلش بنویسید و ارسال کنید

تصویر karbalanajaf

باسلام و عرض ادب
وقت بخیر
بنده خودم لیاقت خوندن قرآن رو ندارم ولی دوستم 5 جز   و تا کی فرصت هست؟
از همگی قبول باشه
الماس دعا
باتشکرفراوان
 

به نام خدا
۱-ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-یه دوست
۶- یه دوست
۷- یه دوست
۸- یه دوست
۹-ماهارا
۱۰- یه دوست
۱۱- یه دوست
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-ماهارا
۲۲-
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶-
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷
التماس دعا

 

  • ۰
تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

به نام خدا
۱-ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-ماهارا
۱۰-
۱۱-
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-ماهارا
۲۲-
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶-
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹- ترنم
۳۰-سما۲۷
التماس دعا

تصویر طیبه خانم

به نام خدا
۱-ماهارا
۲-طیبه خانم-------------خوانده شد.
۳-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۴-طیبه خانم--------------خوانده شد.
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-ماهارا
۱۰-
۱۱-
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-ماهارا
۲۲-
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶-
۲۷-آذین
۲۸- hoseinz
۲۹-
۳۰-سما۲۷
التماس دعا

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام
30-سما 27

تصویر آذین
نویسنده آذین در

با سلام

جز 27

ممنون
التماس دعا

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام دوستم

ما رو هم بپذیر:)

۱-ماهارا
۲-
۳-
۴-
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-ماهارا
۱۰-
۱۱-
۱۲- یاد
۱۳- یاد
۱۴- یاد
۱۵-ماهارا
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-ماهارا
۲۲-
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶-
۲۷-
۲۸- hosaynz امیدوارم درست نوشته باشم
۲۹-
۳۰-

تصویر طیبه خانم

سلام به دوستان قرآن خون عزیز
2-طیبه خانم
3-طیبه خانم
4-طیبه خانم
التماس دعا

تصویر ماهارا

1-ماهارا
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-ماهارا
10-
11-
12-
13-
14-
15-ماهارا
16-
17-
18-
19-
20-
21-ماهارا
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28- hosaynz امیدوارم درست نوشته باشم
29-
30-

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.