سوال احکام: ضمانت خسارت

10:14 - 1401/04/06

با سلام و خدا قوت
میخواستم بدونم . اگر چوپونی در اثر بی احتیاطی یا از عمد. گوسفندانش را به زمین زراعت یک کشاورز ول کند و خسارت بزند و کشاورز هم به دلیل عدم توانایی در اثبات خسارت زننده. بیاید و در زمین خودش سم بگذارد تا اگر حیوانی یا گوسفندی به زمینش آمد تلف شود آیا گناهی بر گردن اوست. یا از نظر قانونی اشکالی دارد. (البته بعد از اخطار چند باره دادن به چوپان در آخر اینکار را کند.)

 

----------------
کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: https://btid.org/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال کنيد: https://btid.org/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين در مرور زمان نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مسئولين انجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد:  https://btid.org/fa/user/register

انجمن‌ها: 
http://btid.org/node/212764
تصویر کارشناس احکام

با سلام و احترام 

در فرض سؤال، با مراجعه به محاکم قضایی، طبق قانون و مقررات مربوطه عمل نمایید.