آزادی

بردگی جنسی شرط آزادی

بردگی جنسی شرط آزادی
13:38 - 1398/07/08

-بیشترین تعداد زنان زندانی در دنیا، در زندان‌های آمریکا محبوس هستند در حال حاضر 2 میلیون و 100 هزار زن تحت نظارت سیستم عدالت کیفری در آمریکا زندگی می‌کنند

امر به معروف و سلب آزادی انسان!

امر به معروف و نهی از منکر
06:48 - 1398/06/21

- انسان آزاد آفریده شده و خودش قدرت انتخاب دارد؛ کسانی که به دیگران امر به معروف و نهی از مـنکر می کنند؟ آیا با آزادی انسان ها مخالف نیستند؟

تلاش مجلس سنا برای آزادی رابطه جنسی با حیوانات!!

آزادی جنسی در غرب 22:49 - 1397/08/13

آزادی با مفهومـی غـربـی نتیجـه‌ای جـــز ایــن به همـــراه نــدارد.

 

شک و تردید انسان، دلیلی بر اختیار

آزادی انسان
11:58 - 1397/05/11

اینکه قرآن کریم مجموعه ای از أوامر و نواهی را بیان می کند، دلالت بر این أمر دارد که بشر مختار است و اگر غیر از این بود(یعنی بشر مجبور بود) دیگر أمر و نهی معنا نداشت.

حجاب و آزادی

حجاب 12:06 - 1397/04/21

حجاب، حصر نیست؛ محبت است.

 

اجباری در دین نیست

لا إِكْراهَ فِي الدِّين
15:49 - 1396/06/22

-آنچه مسلم است، کسی را نمی توان با زور و اجبار به اعتقاد و باوری مجبور کرد؛ چرا که اعتقاد و باور مربوط به امور قلبی است.

مستند کوتاه «اشغال آزادی»

مستند کوتاه «اشغال آزادی»
11:13 - 1396/06/11

روایتی از نقض # آزادی - جامعه به بهانه # آزادی - فردی

گاندی و جمله‌ای دروغین

گاندی
09:59 - 1396/04/21

- طبق سنت الهی، انبیاء و جانشینان آنان وظیفه هدایت مردم را بر عهده داشتند تا حداکثر آنان را بهشتی کنند.

آزادی در دین آری، مبارزه منفی هرگز

آزادی در دین
13:20 - 1396/03/26

اگر فردی باتمام تحقیقات صادقانه خود و در اثر تبلیغات منفی و نارسایی اطلاعات باز نتوانست به حقانیت اسلام دست یابد به حکم مستضعفان فکری، تکلیفی ندارد، اما نباید علیه اسلام با بیان و قلم خود به مبارزه منفی بپردازد و عقائد عموم جامعه اسلامی را مورد تهاجم قرار دهد.

آزادی عقیده در اسلام

عقیده انسان
06:57 - 1396/03/25

اسلام عقیده را آزاد می داند ولی نسبت به آن بی تفاوت نیست.

آزادی در محدودیت

آزادی
19:52 - 1396/03/09

- آزادی یکی از ارزش‌های اسلامی و انسانی است که راه رسیدن به آن در رعایت برخی از محدودیت‌ها مانند حفظ حجاب، کنترل نگاه، پرهیز از لهو و لعب می‌باشد.

نفس ما را در اختيار خود آزاد مگذار

مناجات الهی 22:04 - 1396/03/07

خدایا!

صفحه‌ها