احکام مسافر

احکام |  نماز در فاصله بین دو وطن

نماز
11:16 - 1402/05/17

- اگر فاصلۀ بین دو وطن، کمتر از ۴۱ کیلومتر باشد، در بین راه، نماز کامل و روزه صحیح است.

مسافرت پرماجرا(قسمت دوم)

مسافرت پرماجرا(قسمت دوم)
12:02 - 1402/01/24

داستانی با موضوع احکام روزه داری در سفر و اهمیت صله رحم، سعید و سارا در سفری کوتاه و کمی پر خطر ب

مسافرت پرماجرا( قسمت اول)

مسافرت پرماجرا( قسمت اول)
11:11 - 1402/01/24

داستانی با موضوع احکام روزه داری در سفر و اهمیت صله رحم، سعید و سارا در سفری کوتاه و کمی پر خطر ب

مسافرت پرماجرا( قسمت اول)

14:55 - 1402/01/21

-داستانی با موضوع احکام روزه داری در سفر و اهمیت صله رحم، سعید و سارا در سفری کوتاه و کمی پر خطر به خانه مادر بزرگ، احکامی رو درباره روزه داری و سفرمتوجه می‌شوند که تا قبل از آن نمی‌دانستند...

مسافرت پرماجرا(قسمت دوم)

14:54 - 1402/01/21

--داستانی با موضوع احکام روزه داری در سفر و اهمیت صله رحم، سعید و سارا در سفری کوتاه و کمی پر خطر به خانه مادر بزرگ، احکامی رو درباره روزه داری و سفرمتوجه می‌شوند که تا قبل از آن نمی‌دانستند...

حكم خواندن نماز های مستحبی در مسافرت

نماز
10:43 - 1401/04/19

خواندن نافله‌‌های ظهر و عصر در سفری که نماز در آن شکسته است جایز نیست.

حکم نماز و روزه در فاصله بین ترخص و ورودی شهر

مسافر
23:23 - 1401/04/14

- نماز در فاصله بین حد ترخص و وطن، تمام است وروزه، صحیح نیست.

وطن بودن محل تولد

وطن
22:41 - 1401/03/28

- اگر حدود ده سال اول زندگی خود را در جایی گذرانده است، عرفا آنجا وطن اصلی اوست.

آیا می توان سه وطن شرعی داشت؟!

وطن
16:14 - 1401/03/13

طبق نظر آیت الله خامنه ای داشتن دو یا سه وطن بالفعل اشکال ندارد؛ به این صورت که در هر یک خانه و زندگی دارد و در طول سال چند ماه در آن مکانها زندگی می کند.

 احکام شرعی وطن جدید

احکام اصلی,احکام گزینش,احکام کامل,احکام شرعی بانوان 07:26 - 1401/02/27

 احکام شرعی

⁉️ وطن جدید 

تفاوت حد ترخص و مسافت شرعی

روزه
22:45 - 1401/01/18

- طبق نظر آیت الله خامنه ای مسافت شرعی هشت فرسخ (حدود ۴۱ کیلومتر) است، ولی حد ترخص مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی شود.

ترک وطن یا اعراض از وطن

اعراض
07:54 - 1400/12/09

-  اگر تصمیم دارد یا می داند که حتی با از دنیا رفتن شوهر و یا متارکه هم به وطن برنمی گردد، در این صورت اعراض محقق شده و آنجا وطن او محسوب نمی شود.

صفحه‌ها