اعتماد به نفس

دختری با قد بلند هستم

اعتماد به نفس
08:53 - 1396/06/10

- انسان با قبول واقعیات زندگی و برنامه ریزی براساس آن واقعیات می تواند راه موفقیت و کسب پله‌های ترقی را برای خود سهل و آسان کند و قبول واقعیات می‌تواند پلی موثر در اعتماد به نفس و موفقیت باشد.

تفاوت اعتماد به نفس و غرور در چیست؟

10:04 - 1396/04/26

‏ آن احساس بزرگى در افراد مغرور یک اطمینان نابهنجار است که در نهایت ممکن است افراد مغرور و فریب‏ خورده را به هلاکت و نابودى بکشاند، اما فرد داراى اعتماد به نفس، عامل اساسى داشته ها را به خدا نسبت می دهد در این صورت دیگر هواى نفسى باقى نمى ‏ماند تا دچار غرور شود.

آیا توکل بر خدا در تضاد با اعتماد به نفس نیست؟

10:58 - 1396/03/30

اعتماد به نفس یعنی شناختِ توانمندی‌ها، ظرفیّت‌ها و تکیه بر داشته‌ها، جهت رسیدن به خواسته‌ها و نیل و هویّت واقعى. این برداشت، هیچ تباینى با فرهنگِ توکّل ندارد.

اعتماد به نفس و جلوگیری از ناامیدی

اعتماد به نفس
12:42 - 1396/03/10

- یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ناامیدی در زندگی، اعتماد به نفس و تعین اهداف است.

از تعهد ازدواج می‌ترسد

عاشقی . ترس ازدواج
14:12 - 1394/08/27

چکیده:گر ترسش بیشتر از معمول است و ناشی از ضعف شدید اراده است، باید قبل از ازدواج با او این مسأله را حل کنید؛ چون اگر مجبور به ازدواج هم شود ممکن است نتواند زندگی را اداره کند و به مشکل بخورید.

ارتباط بين اعتماد به نفس و عزت نفس و اظهار وجود چگونه است؟

12:12 - 1394/04/11

چکیده: براي اين كه برداشت صحيحي از اعتماد به نفس داشته باشيم به بيان ويژگي هاي اعتماد به نفس مي پردازيم. اعتماد به نفس، اولين ايستگاه حركت هاي موفقيت آميز در عرصه زندگي است. و شاخص شجاعت و قدرت ابراز وجود است. و توانمندي يك فرد را در عرصه زندگي و در مواجهه با مسائل نشان مي دهد. اعتماد به نفس به انسان قاطعيت و شكوه مي بخشد.

صفحه‌ها