الپهلوی کنف شد

اشرف پهلوی
عاقبت پاسخ منفی به عشق اشرف پهلوی! 11:22 - 1397/08/29 بازدید: 1558

- اشرف پهلوی، فصل مجزایی از فساد و تباهی در دربار پهلوی را به خود اختصاص داده است.

50 میلیـون دلار پهلوی 00:23 - 1397/08/27 بازدید: 101

شهـرام پهلـوی‌نیا با سوءاستفاده از قدرت خود و مادرش تعداد زیادی ازدستگاه‌های حساب و الکتـرونیکی را به مؤسسات دولتی تحمیـل می‌نمـاید و تنهـا از قبل این معاملات در عرض چند سال 50 میلیون دلار حق‌العمل به جیب می‌زند.

 

منبع : آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد 1773

بی سواد
سواد نظامی رضا شاه! 10:25 - 1397/08/25 بازدید: 280

- رضا شاه به دلیل فقدان ابتدایی ترین اطلاعات نظامی، به عنوان بازیچه‌ی فرماندهان ارتش قرار می‌گرفت.

رضاپهلوی
رضاشاه به روایت پنج آمريكایی 12:21 - 1397/08/21 بازدید: 461

- توصیف شخصیت و عملکرد رضا شاه از زبان مسئولان و شخصیتهای وقت آمریکا، دریچه‌ای تازه به شخصیت واقعی آن دیکتاتور باز می‌کند

وام ارزان پهلـوی 22:36 - 1397/08/19 بازدید: 183

تأسیسات کیش که بنا به گفته منصف، مدیرعامل شرکت عمران کیش و فرمانـدار آن جزیـره با وام دولتـی ساختـه شـده است، در اختیار نزدیکان شاه قرار داشت.
اینگونه شرکت‌ها از وام و اعتبارات ارزان دولتی استفاده کرده‌اند.

[آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد 2/3050]

بنیاد فاسـد پهلـوی 22:27 - 1397/08/19 بازدید: 314

دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که از حساب بنیاد پهلوی در اتحادیه بانک‌سوئیس‌ژنو استخراج شده‌اند(1960 تا 1963): شرکت ملی نفت ایران 20 میلیون دلار، سازمان برنامـه 10 میلیـون دلار، وزارت دارایـی 25 میلیون دلار، محمـدرضا پهلوین 55 میلیون دلار، اشرف پهلوی 6 میلیون دلار، دیگر پهلوی‌ها 15 میلیون دلار.

فاسد
هزینه زندگی دودمان پهلوی از کجا تامین می‌شود؟ 12:08 - 1397/08/15 بازدید: 709

- رضا پهلوی اعتراف کرده که شغلی ندارد و پولش را از مادرش می‌گیرد! وافعیت این است که مادرش از اموال ملت ایران، آنقدر دزدیده که کفاف یک زندگی مرفه در آمریکا را بدهد!

فاسد
ولیعهدی که به راحتی نمی‌تواند از «زن» بگذرد! 05:42 - 1397/07/29 بازدید: 367

- شخصیت شهوت‌پرست و فاسدی مثل رضا پهلوی، حتی نزدیکان دربار را هم شرمنده کرده بود!

شاهنشاه همایونی یا آواره‌ی منزوی؟! 11:59 - 1397/07/23 بازدید: 290

- آن همه قدرت و ثروت نتوانست او را نجات دهد و در نهایت خفت و خواری در کشوری غریب روزگار می‌گذراند!

فاسد
اوج نفرت مردم ایران از رضا شاه 11:07 - 1397/07/23 بازدید: 347

- رضا شاه منفور ملت ایران بود و این را حتی حامیان غربی او هم به صراحت بیان کرده‌اند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.