الپهلوی کنف شد

پاسخ شاپور بختیار به رضا پهلوی

پهلوی
12:45 - 1402/02/04

رضا پهلوی، فرزند شاه معدوم ایران در پایان سفر به سرزمین‌های اشغالی، گفته است: اگر انقلاب نمی‌شد، ایران کشوری در حد کره جنوبی بود. این در حالی است که شاپور بختیار، نخست‌وزیر رژیم شاه، قبل از مرگش به این ادعای مضحک پاسخ داده بود.

آیا محمدرضا پهلوی مخالف اسرائیل بود

پهلوی
16:37 - 1402/01/31

موضع‌گیری محمدرضا پهلوی در قبال رژیم صهیونیستی پیچیده بود.

باخت شاهِ پهلوی و میزِ قمار ارتشبد ازهاری

پهلوی
10:21 - 1401/08/18

 تیم مشاوران پهلویِ پسر کارت‌های برنده خود را پی‌درپی روی میزِ قمار ریختند و نخست‌وزیران شیک پوش و کراواتیِ با رنگ و لعاب متنوع و شعارهای رنگارنگ‌تر، بله قربان گفتند و فدای بقای سلطان شدند اما نتیجه عملکرد نخست‌وزیران مردم‌گریز جز تسریع سقوط سلطنت پهلوی نشد.

عاقبت پاسخ منفی به عشق اشرف پهلوی!

اشرف پهلوی
11:22 - 1397/08/29

- اشرف پهلوی، فصل مجزایی از فساد و تباهی در دربار پهلوی را به خود اختصاص داده است.

50 میلیـون دلار پهلوی

فساد رانتی پهلوی 00:23 - 1397/08/27

شهـرام پهلـوی‌نیا با سوءاستفاده از قدرت خود و مادرش تعداد زیادی ازدستگاه‌های حساب و الکتـرونیکی ر

سواد نظامی رضا شاه!

بی سواد
10:25 - 1397/08/25

- رضا شاه به دلیل فقدان ابتدایی ترین اطلاعات نظامی، به عنوان بازیچه‌ی فرماندهان ارتش قرار می‌گرفت.

رضاشاه به روایت پنج آمريكایی

رضاپهلوی
12:21 - 1397/08/21

- توصیف شخصیت و عملکرد رضا شاه از زبان مسئولان و شخصیتهای وقت آمریکا، دریچه‌ای تازه به شخصیت واقعی آن دیکتاتور باز می‌کند

وام ارزان پهلـوی

بنیاد فاسـد پهلـوی 22:36 - 1397/08/19

تأسیسات کیش که بنا به گفته منصف، مدیرعامل شرکت عمران کیش و فرمانـدار آن جزیـره با وام دولتـی ساخت

بنیاد فاسـد پهلـوی

فساد بنیاد پهلوی 22:27 - 1397/08/19

دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که از حساب بنیاد پهلوی در اتحادیه بانک‌سوئیس‌ژنو استخراج شده‌اند(1960 تا

هزینه زندگی دودمان پهلوی از کجا تامین می‌شود؟

فاسد
12:08 - 1397/08/15

- رضا پهلوی اعتراف کرده که شغلی ندارد و پولش را از مادرش می‌گیرد! وافعیت این است که مادرش از اموال ملت ایران، آنقدر دزدیده که کفاف یک زندگی مرفه در آمریکا را بدهد!

ولیعهدی که به راحتی نمی‌تواند از «زن» بگذرد!

فاسد
05:42 - 1397/07/29

- شخصیت شهوت‌پرست و فاسدی مثل رضا پهلوی، حتی نزدیکان دربار را هم شرمنده کرده بود!

شاهنشاه همایونی یا آواره‌ی منزوی؟!

11:59 - 1397/07/23

- آن همه قدرت و ثروت نتوانست او را نجات دهد و در نهایت خفت و خواری در کشوری غریب روزگار می‌گذراند!

صفحه‌ها