جنگ نرم

سریال تهران؛ خودزنی یا سناریوی هدفمند؟! | قسمت پنجم

موساد تهران
17:16 - 1401/04/16

در فصل اول سریال اسرائیلی و صهیونیستی «تهران»، انتظار مخاطب این است که نتیجه جنگ اطلاعاتی و عملیاتی بین سپاه و موساد، در نهایت به نفع اسرائیل رقم بخورد؛ اما این‌گونه نبوده و این اطلاعات سپاه است که پیروز میدان می‌شود.

نهال، پویا، امید، و هزار و یک راه نرفته

نهال، پویا، امید، و هزار و یک راه نرفته
09:01 - 1401/01/28

یکی از نیازهای ضروری زندگی انسان مبحث بسیار بااهمیت سرگرمی است که به‌نوبه خود دارای پیچیدگی‌های فراوانی است چه رسد به این که آن را از منظر رسانه بررسی کنیم. بازی‌ها و سرگرمی دنیای رشد و توسعه کودک و نوجوان است و وقتی وارد رسانه که خود ابزاری برای تأثیرگذاری است می‌شود اثرات مثبت و منفی آن دوچندان می‌گردد و از همین روی نیازمند توجه کامل و مداقه بیشتر است.

شیوه های مبارزه در جنگ نرم

شیوه های مبارزه در جنگ نرم 08:29 - 1400/12/22

شیوه های مبارزه در جنگ نرم

نمونه ای از جنگ نرم

نمونه ای از جنگ نرم 07:54 - 1400/12/22

نمونه ای از جنگ نرم

چرا امروز جنگ نرم علیه ما این‌ قدر سخت است

چرا امروز جنگ نرم علیه ما این‌ قدر سخت است؟ 07:33 - 1400/12/22

چرا امروز جنگ نرم علیه ما این‌ قدر سخت است؟ 

ضرورتی به نام جهاد تبیین

جهاد تبیین 09:22 - 1400/11/24

 ضرورتی به نام جهاد تبیین

ضرورتی به نام جهاد تبیین

ضرورتی به نام جهاد تبیین
10:09 - 1400/11/23

امروز که بیش از 4دهه از عمر انقلاب می گذرد، دشمن تمام توان خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی در عرصه‌ی جنگ نرم و وارونه جلوه دادن آنچه که هست، سعی در ناامید کردن و تحریف ارزشهای ملی مذهبی ما دارد. و همین ضرورت پرداختن به جهاد تبیین را روشن می‌کند.

جنگ نرم و انقلاب اسلامی

11:38 - 1400/11/21

برای خراب کردن دست آوردهای یک انقلاب نیاز به جنگ فیزیکی نیست، فقط کافی است در دل مردم ایجاد ناامیدی از آن انقلاب کرد.

هدف دشمن تغییر باورهای مردم است

هدف دشمن تغییر باورهای مردم است 11:03 - 1400/11/04

هزاران متخصص به دنبال برگردان مذاق و ایمان مردم 

لایک یا تعقیبات!

لایک یا تعقیبات!
21:27 - 1400/07/04

استفاده از فضای مجازی برای نشر معارف دینی امری پسندیده است ولی نمی‌توان آن را به عنوان تعقیبات بعد از نماز دارای ثواب دانست.

نگاه امیدبخش به طرح صیانت از فضای مجازی

شبکه ملی اطلاعات
14:03 - 1400/05/11

در فضای مجازی زمانی که یک بستر منفی برداشته می‌شود به این معناست که تأمین نیاز، دیگر از این کانال صورت نمی‌گیرد و باید بسترهای مثبت دیگر فعال شوند.

تفرقه بینداز و حکومت کن!!

23:22 - 1400/05/05

مدت زمانی است که دشمن  هر ابزاری را بر علیه مردم ایران به کار بسته است، یکی از ابزارهای دشمن استفاده از چهره های مشهور است که با پرورش سلبریتی های داخلی و خارجی متاسفانه  کلام متناقض خود را به کرسی مینشاند تا موجب تفرقه بین کشورها و مردمانش شود ،اینجانب قصد آشنا نمودن مخاطبان  با بعضی از تناقضات را دارم.. 

صفحه‌ها