درمان اضطراب

مشاوره | از تنها بیرون رفتن وحشت دارم

از تنها بیرون رفتن وحشت دارم
11:20 - 1401/05/03

درمان اضطراب، مواجهه تدریجی از تجسمی تا واقعی با موقعیت‌هایی است که دچار اضطراب می‌شوید.

دعا برای رفع اضطراب و پریشانی

استاد محمدی شاهرودی
10:17 - 1400/06/08
راه های کاهش اضطراب

راهکار کاهش اضطراب
11:05 - 1400/04/02

هر فرد در طول‌ رشد خود خواه‌ نا خواه‌ با استرس‌های‌ زندگی‌ رو به‌ رو می‌شود ما نمی‌ توانیم‌ تمام‌ استرس‌ها و فشارها را از زندگی‌ خود حذف‌ کنیم‌ زیرا زندگی‌ همراه‌ با استرس‌ و هیجانات‌ مختلف‌ است‌. آن‌ چه‌ می‌خواهیم‌ این‌ است‌ که‌ استرس‌های‌ منفی‌ را به‌ حد اقل‌ برسانیم‌.