عذاب الهی

قمار
گناهی مرگبار در مصاف با روح زندگی 18:03 - 1399/09/28

-قمار گناهی بزرگ با آثار و پیامدهای روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، دنیوی و اخروی است.

با وجود عذاب، چگونه خدا را زیبا ببینیم؟ 01:10 - 1398/02/17

برای درک و فهم زیبایی وجود پاک خدای عالم، باید دید را نافذ و عمیق ساخت و مجموع اسما و صفات الهی را با هم دید.

اتمام حجت خداوند در قرآن برای عذاب شهرها
اتمام حجت خداوند در قرآن برای عذاب شهرها 21:24 - 1397/09/28

- تا وقتی خداوند، پیامبری نفرستد و بر مردم اتمام حجت نکند، آنها را عذاب نخواهد کرد. بنابراین معنای « اگر بخواهیم...» در آیه؛ خواستن بعد از ایمان نیاوردن و طغیان اهالی شهرهاست.

عذاب الهی
اتمام حجت خداوند در قرآن برای عذاب شهرها 15:32 - 1397/06/12

- تا وقتی که خداوند، پیامبر نفرستد و بر مردم اتمام حجت نکند، آنها را عذاب نخواهد کرد.

انتقام الهی
قرآن و مساله ای به نام انتقام الهی 10:29 - 1397/06/03

انتقام الهی به این معنی که ما انسان ها تصور می کنیم، نیست؛ بلکه انتقام الهی به معاندان دین خواهد رسید.

تقوا
مال زیاد، بزرگی نمی آورد 16:41 - 1397/04/24

در فرهنگ قرآن کریم هیچ گاه مال و ثروت عامل تکریم و سبب بزرگی صاحب مال نبوده است، همان گونه که تنگدستی عامل تحقیر شخص، حساب نمی شود. و آنچه که عامل بزرگی و کرامت شخص است، تقواست.

دریا
قرآن و عذاب شهرها 19:39 - 1397/03/12

خدا در پی عذاب کردن شهرها و مردمان نیست، اما اگر پس از اتمام حجت، بر طبل مخالفت با خدا بکوبند، گرفتار عذاب الهی خواهند شد.

بهشت و جهنم
دو آیه هماهنگ در مطابقت گناه و عذاب 17:54 - 1397/03/12

خدا در آیه 38 اعراف، مطابق با گناه افراد، آنها را دو برابر عذاب می کند، و این آیه با آیه 160 انعام که عذاب جهنمیان را مطابق با گناه آنها(یک عذاب) می داند، هماهنگ است.

مصیبت سالار شهیدان
شبهه افکنان و تطبیق آیه 30 شوری بر سالار شهیدان 13:01 - 1397/03/12

مصیبت ابا عبدالله الحسین(علیه السلام) به خاطر ایمان والایی ایشان بود؛ نه به خاطر سخنان سخیفی که شبهه افکنان معاند می‌گویند.

جهنم و حکمت الهی
خداوند حکیم است، پس عذابی هست! 07:00 - 1397/03/03

بدون شک با انجام هر  گناه مستحق عذاب الهی خواهیم بود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.