وطن

«روز سوم»؛ نمایشی دیدنی از روزهای دیده نشده

14:35 - 1402/03/09

«روز سوم» توانسته است در قالب روایتی جذاب، نمایی کمتر دیده شده از روزهای تاریخی دفاع مردمی از خرمشهر را به نمایش بگذارد و نام خود را در زمره بهترین آثار گونه دفاع مقدس ثبت کند.

شاخصه‌های وطن‌دوستی در نگاه اسلام

17:09 - 1401/12/02

وطن‌دوستی یک احساس درونی و ناشی از وضعیت آرامی است که انسان در وطن خویش تجربه کرده است. حدیث «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمان» نیز به این نکته مهم اشاره دارد که دوست داشتن وطن برای مسلمانان، به هدف تقویت و پاسداری از ایمان است .

احکام | تبعیت فرزند در وطن

وطن
11:33 - 1401/07/24

تا زمانی که اعراض نکرده باشید آنجا وطن شما محسوب می شود و نماز تمام و روزه صحیح است.

حکم نماز در وطن اصلی

وطن
10:43 - 1400/06/23

حکم نماز و روزه کسی که دو وطن دارد در محدوده وطن اول چیست؟

تعریف وطن شرعی

وطن شرعی
09:10 - 1400/04/29

- وطن از نظر شرعی کجاست؟