پس از مرگ

انسان پس از مرگ

انسان پس از مرگ
08:16 - 1401/03/07

روح انسان پس از مرگ هوشیار است و بر حوادث درک دارد؛ مرسوم است که آدمی تا زمانی که زنده است خواب و پس از مرگ بیدار و هوشیار می‌شود؛ برخی از واقعیت‌ها در زمان حیات بر انسان پوشیده است و لحظه مرگ آشکار می‌شود. در لحظه مرگ رابطه انسان با اطرافیان و اطرافیانش با او قطع می‌شود و نمی‌تواند حالات و مواردی را که می‌بیند، برای اطرافیانش توضیح دهد.

پس از مرگ چه اتفاقاتی می افتد

پس از مرگ چه اتفاقاتی می افتد
09:37 - 1400/06/31
منازل آخرت

استاد محمدی شاهرودی
07:36 - 1400/06/21

انسان بعد از مرگ چه منازل و مراحلی را باید طی کند؟

جهت عضویت در کانال ما در پیام رسان ایتا از طریق این لینک وارد شوید

گزارش قسمتی از زندگی پس از زندگی

08:58 - 1400/01/30

-مهمان برنامه زندگی پس از زندگی درتاریخ 26/1/1400 خانمی42 ساله به نام مریم جعفری بود  که دو تجربه نزدیک به مرگ را در زندگی خویش بازگو کرد. یکی مربوط به سال 82 و دیگری سال 99 بوده که مبتلا به کرونا می‌شود.