پیری جمعیت

آثار پیری جمعیت

23:21 - 1402/10/30

پیری جمعیت درکنار مشکلات جدی چون کمبود منابع انسانی و تأثیر منفی بر اقتصاد، سلامت و رفاه اجتماعی

چرا‌یکی | اصالت ایرانی در معرض انقراض است!

10:15 - 1402/03/31
عصای پیری

12:14 - 1402/03/06

از مزایای داشتن فرزند، تحقق بخشیدن به نیازهای والدین در دوران سالمندی و پیری است.

صفر تا صد جایزه ویژه فرزندآوری در روایات

09:10 - 1402/03/01

از کارهایی که در خصوص جوانی جمعیت و فرزندآوری باید انجام شود، اقدام فرهنگی و علمی برای ارتقای آگاهی والدین در خصوص آثار و برکات فرزندآوری است؛ آثار و برکاتی که با سعادت و خوشبختی والدین گره خورده و می‌تواند نتایج رضایت‌بخش دنیوی و اخروی برای آن‌ها داشته باشد.

سست شدن ساختار تامین‌اجتماعی آمریکا

10:29 - 1401/12/07

سالمندی جمعیت در آمریکا، مشکلات متعددی ازجمله کسری بودجه و کاهش مزایای تامین‌اجتماعی این کشور را به‌وجودآورده است.

سخن‌نگاشت | آینده مبهم جمعیتی

11:33 - 1401/12/03

سخن‌نگاشت | آینده مبهم جمعیتی

 نکته‌نگاشت | تله سالمندی در انتظار ایران

18:59 - 1401/11/16

 نکته‌نگاشت | تله سالمندی در انتظار ایران

اثرات پیری جمعیت؛ بر ترازِ حساب جاری اقتصاد

11:28 - 1401/09/14

سن، تاثیرمستقیمی بر اقتصاد یک کشوردارد وسالخوردگی جمعیت، تراز حساب جاری کشور را که نشان‌دهنده سلامت وضعیت اقتصادی آن كشور است، برهم می‌زند.

نگاهی به چهره رباتی و سالمند ژاپن

14:58 - 1401/09/06

سیر کاهش جمعیت ژاپن از سال 1971 شروع شد. از سال‌ها پیش، کارشناسان هشدار داده بودند که نرخ باروری بسیار پایین، دیر یا زود این کشور را دچار مشکل جمعیتی خواهد کرد.

پوستر| بازی طولانی مدت علیه ایران!

07:57 - 1401/09/01

 یک بازی طولانی مدت!

به صدا در آمدن آژیر خطر در روسیه

10:36 - 1401/07/25

خطر کاهش جمعیت در روسیه آن‌چنان جدی است که مسئولین این کشوراز سال‌های قبل، هشدارهای بسیار جدی در مورد آن داده‌اند!

نکته‌نگاشت | انفجار بزرگ در ایران

11:29 - 1401/07/24

انفجار بزرگ در ایران | در حال حاضر از هر 10 ایرانی، یک نفر سالمندِ بالای 60 سال وجود دارد، امّا ب

صفحه‌ها