پرسش و پاسخ

سوره ای که متعلق به حضرت زهرا است

سوره ای که متعلق به حضرت زهرا است
08:59 - 1402/09/28

بسیاری از علمای شیعه یکی از مصادیق کوثر را حضرت فاطمه(س) دانسته‌اند.

واژه الگوریتم از کدام دانشمند است

واژه الگوریتم از کدام دانشمند است
07:32 - 1402/09/23

خوارزمی با نام ((الخوریسمی)) یا ((الگوریسمی)) که از همان نام ((الخوارزمی)) گرفته شده است، شهرت دارد و الگوریتم (Algorithm) به معنی فن محاسبه که امروز در کامپیوتر از آن استفاده می شود، از نام او گرفته شده است.

حضرت زهرا در سال چند هجری به شهادت رسید

شهادت حضرت زهرا
12:40 - 1402/09/21

بر اساس دیدگاه مشهور، فاطمه(س) در ۳ جمادی‌الثانی سال ۱۱ هجری قمری در مدینه به شهادت رسید.

حضرت فاطمه چند سال عمر کرد

حضرت فاطمه چند سال عمر کرد
08:57 - 1402/09/20

مطابق قول مشهور شیعیان حضرت در زمان شهادتشان 18 سال داشته اند.

ادبیات عرفانی در حوزه کدام ادبیات است

ادبیات عرفانی در حوزه کدام ادبیات است
11:59 - 1402/09/18

ادبیات عرفانی ما که بسیار غنی و گسترده است در حوزه ادبیات غنایی قرار می‌گیرد.

آیا حضرت یوسف از زلیخا فرزندی داشت

آیا حضرت یوسف از زلیخا فرزندی داشت
09:15 - 1402/09/18

آیا حضرت یوسف از زلیخا صاحب فرزند شد؟

چرا هرچی که شیرینه گناهه

08:14 - 1402/09/18

خداوند این قدرت و اختیار را به انسان داده که اگر خواسته از عقل یا شهوت پیروی کند؛ یعنی اگر خداوند در انسان شهوت قرار داده این به معنای پیروی از شهوت نیست، بلکه به انسان فرمود گناه نکنید، این خواست تشریعی خداوند است ....

علت نامگذاری روز دانشجو

علت نامگذاری روز دانشجو
10:09 - 1402/09/15

نامگذاری این روز به یاد ۳ دانشجویی است که در سال ۱۳۳۲ به شهادت رسیدند.

عاقبت زلیخا چه شد

عاقبت زلیخا چه شد
07:56 - 1402/09/15

ملک تعالی، دعای او اجابت کرد. جان از تن او گسسته گردانید و به جان یوسف در رسانید و بدو پیوسته گردانید. تا هم چنان که در دنیا جفت یکدیگر بودند، در عقبی نیز جفت یکدیگر باشند.

در زمان کدام خلیفه فدک به بنی فاطمه برگردانده شد

در زمان کدام خلیفه فدک به بنی فاطمه برگردانده شد
09:46 - 1402/09/14

یکی از اقدامات بزرگى كه عمر بن عبدالعزيز در جهت رفع ظلم از ساحت خاندان پيامبر(صلی الله علیه وآله) به عمل آورد، بازگرداندن فدك به فرزندان حضرت فاطمه(سلام الله علیها)، دختر گرامى پيامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) بود.

مجتهد برای نگارش احکام از چه منابعی استفاده می کند

07:59 - 1402/09/14

مجتهد برای نگارش احکام از چه منابعی استفاده می کند ؟ پاسخ: منابع و مآخذی که فقها و مجتهد جامع الشرایط، احکام و قوانین الهی را از آن استنباط و استخراج می‌نمایند، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.

قرآن کریم چند سوره دارد

قرآن کریم چند سوره دارد
12:07 - 1402/09/13

قرآن با 114 سوره از روز نخست به همين صورت فعلى، و بدون كم و زياد، نازل شده است.

صفحه‌ها