آداب

سیران و برخورد تند
تاکسیران و برخورد با خانواده 11:08 - 1392/10/17

رهروان ولایت ـ برخی از تاکسی داران پس از چند ساعت کار دچار خستگی شده و با چهره ای عبوس و خسته وارد خانه می شوند. و اولین هدیه آنها به اهل خانواده بی اعتنایی و ابراز ناراحتی با همسر و فرزندان است و حتی ممکن است با خشونت و بد خلقی رفتار کند. اما غافل از اینکه همه این تلاش ها و خستگی ها برای رفاه و آسایش و تأمین معاش اهل خانواده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.