خانواده

عزت‌نفس و حضور مؤثر در اجتماع

حضورِ عزتمندانه
10:01 - 1401/11/13

در موقعیت‌های مختلف عزت‌نفس با عملکرد اجتماعی رابطه و همبستگی‌ دارد.

ارتقای عزت نفس در خانواده

نقش خانواده در عزت نفس
09:52 - 1401/11/13

خانواده نقش اساسی در ارتقای عزت نفس و در نتیجه موفقیت فرزندان در حیطه‌های مختلف دارد.

شناخت و افزایش خلاقیت

موفقیت
12:09 - 1401/11/12

خلاقیت یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت است که با یادگیری، قابل تقویت و افزایش است.

مدیر خانه

11:47 - 1401/11/12

برای اینکه همسران کارهای روزمره زندگی مشترک را با انضباط خاصی انجام دهند؛ لازم است حیطه وظایف خودشان را مشخص کنند؛ اما در کنار این وظایف، همراهی و مشارکت در امور زندگی می‌تواند صمیمت را به دنبال داشته باشد.

مواجهه صحیح با خشم کودک

فرزند پروری
10:18 - 1401/11/12

خشم و عصبانیت در کودک، از هیجانات طبیعی اوست. آنچه مهم است این است که والدین به کودک کمک کنند تا به شیوه صحیح خشم خود را بیان کند.

پیامدهای منفی مهاجرت

16:09 - 1401/11/11

در مهاجرت به کشور دیگر علاوه بر نکات مثبت، باید به پیامدهای منفی آن مانند استرس فرهنگی، ترس از طرد شدن، ترس از تنهایی و کاهش عزت نفس نیز توجه نمود.

پیامبران، بهترین الگوی فرهنگ‌ساز در امر نماز

15:50 - 1401/11/11

پیامبران، بهترین فرهنگ‌سازان نماز در محیط خانه و خانوده بوده‌اند. آنان با تشویق و محبت، فرزندان خود را به نماز دعوت می‌کردند.

خانواده بهشتی | فرهنگ‌سازی نماز

15:44 - 1401/11/11

نماز در شکل‌گیری خانه مطلوب و بهشتی نقش بسزایی دارد. خانه‌ای که در آن مسائل عبادی اولویت اول است، به همان مقدار، بدی و زشتی در آن کمتر، و گرایش به خوبی و نیکی در آن بیشتر است.

نقش والدین در مدیریت حسادت کودکان

فرزند پروری
15:22 - 1401/11/03

حسد در طبیعت هر انسانی وجود دارد؛ ولی برخی والدین با رفتارهای نادرست، این حسادت را در وجود فرزندانشان شعله‌ور می‌کنند.

دل‌بستگی به دنیا در سبک زندگی فاطمی

زن
11:09 - 1401/10/22

دنیای زنان باپیچیده گی‌های عاطفی و هیجانی سرشار از ترسها و نیازهایی است که با دنیای مردها کاملاً متفاوت است. آنها دارای احساسات و هیجانات بالاتر و والاتری به‌نسبت مردان هستند و همین امر، دنیای آنها را به همراه نیازها و ترسهای آنان متمایزتر از مردان  نموده است.

مدیریت اضطراب امتحان

تحصیل
13:39 - 1401/10/18

با به‌کاربستن راهکارهایی قبل از امتحان، شب امتحان و حین امتحان می‌توان برای موفقیت در آزمون آماده شد و اضطراب آن را مدیریت کرد.

واکسیناسیون روانی کودکان

عزت نفس
12:14 - 1401/10/18

با به‌کار بستن راهکارهای صحیح، اعتماد به نفس فرزندانتان را افزایش دهید و آنان را برای زندگی مستقلانه در آینده آماده کنید.

صفحه‌ها