اربعین حسینی ارسال رصد

مشاوره

چهار خیز برای جذاب شدن 09:44 - 1400/06/25

جذب کردن همسر یکی از خواسته های زوجین هست که نیاز به مهارت دارد.

انتقاد به وقت خودش 08:24 - 1400/06/25

انتقاد به همسر، زمان خاص به خودش را می طلبد؛ حتی اگر به خرید های مرد خانه باشد.

تنها پارو نزن 10:10 - 1400/06/24

به مردها فرصت بدهیم که خودشان را نشان بدهند.

برخورد با اشتباه همسر 09:06 - 1400/06/24

لزومی ندارد اشتباه همسرتان را مدام به رخش بکشید.

نوجوان سالم کیست؟ 12:53 - 1400/06/23

خوب فکر کردن قبل ازهرکاری، نوجوان را به موفقیت نزدیک تر می کند.

سطر های آموزشی وارونه 12:08 - 1400/06/23

نوجوان باید حواسش باشد که از چه فردی و چه مطلبی را فرا می گیرد.

کم حرف است ولی دوستت دارد 11:22 - 1400/06/22

کم حرفیِ مردی که خسته است دلیل بر دوست نداشتنِ صحبت با همسرش نیست.

برخورد با رازی فاش شده 09:55 - 1400/06/22

وقتی رازی از شما توسط همسرتان فاش شده است در حال عصبانیت، نباید شما هم از رازهایش پرده بردارید.

دو پا برای رشد 09:26 - 1400/06/22

مهارت عذرخواهی و "نه" گفتن برای نوجوان بسیار ضروری است.

قهرمان برای فرزند 08:50 - 1400/06/22

محبوبیت و موفقیت دو عاملِ الگو شدنِ شما برای فرزندتان می باشد.

نوجوان با حسی خوب 12:32 - 1400/06/21

وقتی به دیگران کمک می کنید احساس خوبی نسبت به خودتان پیدا می کنید.

موتور کارآمدی در نوجوان 08:38 - 1400/06/21

پدرومادر برای تربیت فرزند خود نگرانی های زیادی دارند که این را وظیفه خود دانسته و توقع می رود نوجوان نیز این مساله را بپذیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.