مشاوره

هفت راهکار برای شکوفا کردن خلاقیت کودک

استعداد
11:01 - 1401/08/28

در فطرت همه کودکان، خلاقیت وجود دارد؛ امّا نیاز است والدین با استفاده از راهکارهایی، زمینه شکوفایی و بروز آن را فراهم کنند.

هیجان کف خیابان، واقیعت مجازی نیست!

10:23 - 1401/08/21

مراقب سلامت روان خود باشیم و تحت تأثیر هیجان‌های کاذب و جنگ روانی رسانه‌های معاند قرار نگیریم. آن ها دلسوز مردم ایران نیستند.

فرزند زیر 2 سال و مهمترین وظیفه مادر

محبت
08:45 - 1401/08/21

کودکان زیر 2 سال، نیاز به احساس امنیت دارند. مادر تنها کسی است که با حضور، محبت و ثبات در رفتار، این نیاز کودک را تأمین می‌کند.

ضرورت همراهی با نوجوان در دوره هویت‌یابی

08:38 - 1401/08/21

اولین سوالی که برای هر نوجوانی پیش می‌آید، این سوال است که «من کیستم؟!

تربیت کودک کتابخوان

کتابخانه
13:49 - 1401/08/18

بهترین راه کتابخوان کردن کودک، الگوی مناسب بودن والدین است.

نکته | با همسرتان درباره انتظارهایتان صحبت کنید!

خانواده
11:08 - 1401/08/17

در مورد توقعات و انتظارهایتان با همسرتان صحبت کنید.

راهی برای ترغیب نوجوان به کمک کردن در کارهای خانه

دستور دادن
10:50 - 1401/08/17

برای افزایش احتمال انجام دادن کاری که شما از نوجوان می‌خواهید انجام دهد، به جای «دستور دادن» از او «درخواست» کنید.

نکته | سوءاستفاده از قدرت در برخورد با فرزندان ممنوع است!

خطای سوء استفاده از قدرت در فرزند پروری
10:18 - 1401/08/17

پدر و مادر باید قدرت داشته باشند؛ اما سوءاستفاده از قدرت در برخورد با فرزندان ممنوع است.

فرمول دعوت کودکان به فعالیت‌های مذهبی

تربیت خانواده
12:12 - 1401/08/16

تشویق کردن بهترین کاری است که باعث می‌شود کودکان به انجام دادن اعمال مذهبی و دینی بپردازند.

مدیریت افکار منفی

وسواس فکری
10:56 - 1401/08/16

در برابر افکار منفی و وسواس فکری، بهترین کار این است که نسبت به آن بی‌توجه بود و آن را پیگیری نکرد.

تکنیک تشویق در تربیت فرزند

شرطی شدن
14:31 - 1401/08/15

از تکنیک‌های ایجاد انگیزه برای کودکان جهت انجام دادن اعمال دینی، تشویق است؛ اما باید مراقب بود کودکان فقط برای تشویق شدن، عملی را انجام ندهند. 

تقویت حس بینایی در کودک

نگاه کردن
11:45 - 1401/08/15

تقویت حواس پنج‌گانه کودک باعث می‌شود او با نگاه کردن به اطراف، شناخت خود از دنیا را افزایش دهد و همین مسئله به هوش و شناخت او کمک شایانی می‌کند.

صفحه‌ها