مشاوره

آرامش همراه سختی

12:09 - 1400/09/11

-آرامش یعنی در میان صدا، مشکلات و سختی‌ها، دل آرامی وجود داشته باشد.

معجزه زیبا بینی در زندگی

11:51 - 1400/09/11

شما به هر چیزی فکر کنید آن را احساس می‌کنید، درواقع احساسات انسان برگرفته از افکار و خیالات اوست.

شکست پل پیروزی

11:32 - 1400/09/11

شکست پل پیروزی است. می توان از تجربه ی شکست پله ای برای پیشرفت ساخت.

آرامش در بخشش

11:15 - 1400/09/11

-اولین اثر بخشش آرامش در نفس است. اگر طالب زندگی آرام هستید، بخشنده باشید.

جادوی کلمات

22:25 - 1400/09/10

-از جادوی کلمات برای صدا کردن دیگران استفاده کنید.

یک جمله طلایی

22:07 - 1400/09/10

-در خانه اگر کس است یک حرف بس است

مسخره کردن ممنوع

21:55 - 1400/09/10

-شیوه زندگی و رفتار کسی را مسخره نکنید.

در کنار همسرتان بنشینید

21:53 - 1400/09/10

-در کنار همسرتان بنشینید

گوش دادن یک هنر است

21:47 - 1400/09/10

-گوش دادن یک هنر است

گاهی به زندگی تان و مسائل آن فکر کنید

21:38 - 1400/09/10

-گاهی به زندگی تان و مسائل آن فکر کنید

بدبینی ممنوع

21:16 - 1400/09/10

-به همسرتان بدبین نباشید

بصورت فعال گوش بدهید

21:14 - 1400/09/10

-بصورت فعال گوش بدهید

صفحه‌ها