احادیث جعلی اهل سنت

رد حدیث «علم ابوبکر به توحید» توسط علمای اهل سنت

توحید
09:30 - 1399/09/25

یکی از احادیث و فضایل ساختگی برای ابوبکر، این حدیث است که عمر گفته است: پیامبر و ابوبکر در علم توحید سخن می‌گفتند، بین آن دو می‌نشستم مانند غلامان سیاه و نمی‌فهمیدم چه می‌گویند؛ این حدیث از لحاظ دلالت با اعتقادات دیگر اهل سنت مخالف است و علمای اهل سنت، آن را باطل و جعلی دانسته‌اند.

مبارزه با روایات جعلی در فضیلت خلفا توسط امام جواد

مبارزات امام جواد
18:30 - 1395/07/06

در یکی از مجالس مناظراتی که مامون عباسی بین امام جواد(علیه‌السلام) و یحیی بن اکثم امام اهل سنت در عصر خویش، در حضور جمعی از مردم به راه انداخت امام(علیه‌السلام) جعلی بودن هر روایتی را که یحیی بن اکثم در مورد فضائل ابی بکر و عمر نقل کرد اثبات نمود. 

بررسی جامع نسبت شنیع شراب‌خواری به امیرالمومنین توسط دشمنان اهل بیت

بررسی جامع نسبت شنیع شراب‌خواری به امیرالمومنین توسط دشمنان اهل بیت
17:01 - 1395/02/20

چکیده:همه مستندات اهل سنت بر آن تهمت ناروا به امیرالمومنین(علیه‌السلام) از جعلیات و دروغ‌های بزرگی است که امویان و دشمنان اهل بیت به دو نیت انجام دادند؛ اول اینکه با این کار، آبروی امیرالمومنین(علیه‌السلام) را خدشه‌دار و از شأن و منزلت ایشان نزد مردم بکاهند. 
دوم اینکه، خواستند با این کار، برای شراب‌خواری اربابان خویش، شریک جرم بسازند و بلکه حتی نوک تیز پیکان شراب‌نوشی را از اربابان شراب‌خوار خود به سوی کسی که در مقابل اینان است منحرف کنند. و حتی در این راستا، به ساحت مقدس نبی گرامی اسلام نیز رحم نکرده و به ایشان نیز با وقاحت هرچه تمامتر، نسبت شراب‌نوشی داده‌اند.