تک فرزندی

تنهایی بی‌پایان

22:14 - 1402/10/18

-امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی، تک فرزندی در میان زوجین و خانواده‌ها رواج یافته است، اکثر زوجین یا تمایلی به فرزندآوری ندارند و یا تنها به یک فرزند بسنده می‌کنند.

آسیب های تک فرزندی

20:23 - 1402/09/01

آسیب های تک فرزندی

آسیب ششم 

سندروم آشیانه خالی

آسیبهای تک فرزندی

21:05 - 1402/08/28

آسیب های تک فرزندی

افسردگی 

سید مجتبی حسینی یمین 

 

پادکست آسیبهای تک فرزندی

22:47 - 1402/08/24

پادکست آسیبهای تک فرزندی

تنهایی و خلوت

دکتر سید مجتبی حسینی یمین 

پادکست آسیبهای تک فرزندی

22:44 - 1402/08/21

پادکست آسیبهای تک فرزندی

تنهایی در آینده 

دکتر سید مجتبی حسینی یمین 

 

مهمتر از نیازهای اقتصادی فرزند

11:30 - 1402/07/25

اکتفا به تک فرزندی و یا کم فرزندی، ریشه در عوامل مختلفی دارد. نگاه یکسویه به موضوع اقتصاد جمعیت و فرزند، یکی از انحرافاتی است که اگر شخص در صدد اصلاح آن نباشد، علاوه براینکه از وظایف اصلی دیگر خود باز می‌ماند، در اقدام به افزایش فرزند نیز دچار تزلزل می‌شود.

عصای پیری

12:14 - 1402/03/06

از مزایای داشتن فرزند، تحقق بخشیدن به نیازهای والدین در دوران سالمندی و پیری است.

آسیب‌های روان‌شناختی تک‌فرزندی

آسیب‌های روان‌شناختی تک‌فرزندی
11:55 - 1402/03/06

مقوله تک‌فرزندی و تن ندادن به چندفرزندی می‌تواند آسیب‌های روانی و خطرناکی به والدین و فرزند وارد کند؛ آسیب‌های خطرناکی همچون پرتوقعی، کم‌صبری، زودرنجی برای فرزند و نرسیدن به آرزوها و نتایج مورد انتظار برای والدین.

قصه شب | مهلا، خواهر برفی حنانه

قصه شب | مهلا، خواهر برفی حنانه
15:44 - 1401/11/20

قصه شب «مهلا، خواهر برفی حنانه»، داستانی با معضل حیاتی جمعیت و تک‌فرزندی می‌باشد.

مشکلات اقتصادی در مسیر فرزندآوری

تاثیر مشکلات اقتتصادی در کاهش فرزندآوری
15:32 - 1401/11/16

اگرچه مشکلات اقتصادی می‌تواند در کاهش جمعیت و فرزندآوری مؤثر باشد، اما با مهارت‌هایی می‌توان تأثیر این مشکلات را به حداقل رساند.

قصه شب | مهلا، خواهر برفی حنانه

07:07 - 1401/11/04

قصه شب «مهلا، خواهر برفی حنانه»، داستانی با معضل حیاتی جمعیت و تک‌فرزندی می‌باشد. در این قصه حنانه دختر تنهایی است که با یک آدم‌برفی دوست می‌شود؛ ولی این دوستی طولی نمی‌کشد و با آب شدن آدم برفی دوباره غصه تنهایی برمی‌گردد؛ هدف از این قصه تبیین مشکلات تک فرزندی برای کودکان است.

کشتار بی‌صدا و خاموش

جمعیت
09:08 - 1401/10/10

در جنگ جمعیتی از نوع نرم، مبارزه جدی با فرزندآوری شکل می‌گیرد و بر اساس آن عقیم سازی مردان و زنان در اولویت مسببان این جنگ قرار دارد

صفحه‌ها