راستگویی

قصه شب | نمی‌تونم دروغ بگم!

قصه شب | نمی‌تونم دروغ بگم!
10:21 - 1402/10/06

داستانی با موضوع بدی دروغگویی و اهمیت راستگویی در زندگی، با بیان داستان لیله المبیت و راستگویی جن

قصه شب | نمی‌تونم دروغ بگم!

11:45 - 1402/09/19

داستانی با موضوع بدی دروغگویی و اهمیت راستگویی در زندگی، با بیان داستان لیله المبیت و راستگویی جناب اباذر.

قصه شب | پدر و مادر، بهترین دوستای حسام کوچولو

 قصه شب | پدر و مادر، بهترین دوستای حسام کوچولو
09:48 - 1402/08/23

قصه شب «پدر و مادر بهترین دوستای حسام کوچولو»؛ ماجرای پسرکی به نام «حسام» است که به خاطر نشان داد

قصه شب| « حنانه؛ دختر مهربان و دوست داشتنی مدرسه»

11:16 - 1402/08/22

قصه شب « حنانه؛ دختر مهربان و دوست داشتنی مدرسه»؛ این قصه ماجرای برنده شدن دختری در مسابقات کیک پزی مدرسه است ولی هنگام دریافت جایزه اتفاقی رخ می‌دهد که باعث شگفتی همه دانش‌آموزان و معلمین مدرسه می‌شود، اتفاقی که نشانه بزرگی و مهربانی حنانه است.

قصه شب| «پدر و مادر بهترین دوستای حسام کوچولو»

10:29 - 1402/08/22

قصه شب «پدر و مادر بهترین دوستای حسام کوچولو»؛ ماجرای پسرکی به نام «حسام» است که به خاطر نشان دادن اسباب بازی خود به دوستانش آن را به کلاس درسش می‌برد و معلم که ماجرا را می‌فهمد آنرا از او می‌گیرد و مشکلی برای پسرک رخ می‌دهد.

قصه شب| «علی، فوتبالیست خوش اخلاق محله»

قصه شب| «علی، فوتبالیست خوش اخلاق محله»
10:23 - 1402/03/21

قصه شب«علی، فوتبالیست خوش اخلاق محله»، داستان پسر نوجوانی است که در بازی فوتبال کارهایی بزرگ انجا

قصه شب « کار شجاعانه تیزپنجه و تپلو»

قصه شب « کار شجاعانه تیزپنجه و تپلو»
09:07 - 1402/03/17

 این قصه ماجرای دو دوست را در جنگل نقل می‌کند که یکی از آن‌ها یک خرس به نام تیزپنجه و دیگری فیلی

قصه شب | « کار شجاعانه تیزپنجه و تپلو»

08:57 - 1402/03/16

قصه شب « کار شجاعانه تیزپنجه و تپلو»، این قصه ماجرای دو دوست را در جنگل نقل می‌کند که یکی از آن‌ها یک خرس به نام تیزپنجه و دیگری فیلی به نام تپلو می‌باشد که بر اثر رخ دادن اتفاقی تپلو عصبانی شده ولی تیزپنجه اصل ماجرا را برای او تعریف می‌نماید.

درماندگی دروغگو

درماندگی دروغ‌گو
11:31 - 1402/03/10

شخصی که صادق نیست، گرفتار ضعف شخصيت و حقارت درونی است و برای پوشاندن آن ضعف‌ها، افکار، احساسات، ارزش‌ها و انگیزه‌های واقعی خود را پنهان می‌کند و به دروغ متوسل می‌شود.

قصه شب | «تکه شیشه‌های تیز و بُرَّنده»

14:01 - 1402/03/07

قصه «تکه شیشه‌های تیز و بُرَّنده»؛ ماجرای تصمیم اشتباه تعدادی پسربچه است که با مشورت غلط یکی از دوستانشان بازی خطرناکی را شروع می‌نمایند و باعث شکسته شدن شیشههای منزل پیرزنی می‌گردند.

قصه شب | « راهزنان بیابان و پسر پولدار»

قصه شب | « راهزنان و پسر پولدار مهربون»
15:49 - 1402/01/24

قصه شب « راهزنان و پسر پولدار مهربون»، ماجرای پسرکی به نام حمید است که به راحتی و برای فرار از انجام کارهایش دروغ می‍‌‌گوید؛ اما مادرش با تعریف داستانی به او اشتباهش را گوشزد می‌نماید.

قصه شب | « نتیجه راستگویی پسر فقیر و تهیدست»

قصه شب | « نتیجه راستگویی پسر فقیر و تهیدست»
14:49 - 1402/01/21

قصه شب « نتیجه راستگویی پسر فقیر و تهیدست»، ماجرای امتحان مردم یک شهر توسط مرد ثروتمندی است که اه

صفحه‌ها