پیاده روی اربعین

فلسفه پیاده روی اربعین به سمت کربلا چیست؟

پرسمان اربعین حسینی
19:15 - 1400/06/14

-بنا به فرموده امام عسکری(ع)؛ یکی از نشانه های مومن-که در این روایت مقصود شیعه است-زیارت سیدالشهدا در روز اربعین می باشد. زیارتی که با پای پیاده رفتنِ آن هم «موضوعیت» دارد.

آیا تظاهرات اربعین را ایران به قصد بهره‌برداری سیاسی باب کرده است؟

پرسمان اربعین حسینی
19:14 - 1400/06/14

-همین که دشمنان به هراس، عصبانیت و انفعال افتاده‌اند، معلوم می‌شود که تظاهرات اربعین، پیام و اثرات جهانی والایی دارد که آنها را ترسانده و به عکس العمل انداخته است؛ وگرنه برای مخالفان هیچ مهم نیست که اربعین سابقه داشته یا نداشه است، فقط یک روزه تعطیل مانند جمعه یا یکشنبه بوده است و یا تعطیل کردنش علت و مناسبت و پیام دارد؟

سر مطهر امام حسین(ع) در چه مکانی دفن شده است؟

پرسمان اربعین حسینی
19:10 - 1400/06/14

-در مورد محل دفن سر مقدس امام حسین(ع) نقل‌های متفاوتی وجود دارد: کربلا، نجف، مدینه، دمشق و حتی عسقلان و قاهره! مشهور میان شیعیان و برخی اهل سنت آن است که سر امام حسین(ع) در کربلا به بدنش ملحق شده است.

پیامک های ویژه تسلیت اربعین حسینی

11:25 - 1400/06/14

-پیامک های ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اس ام اس ویژه تسلیت اربعین امام حسین (ع)

11:25 - 1400/06/14

-پیامک های ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

پیامک های ویژه اربعین حسینی

11:24 - 1400/06/14

-پیامک های ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اشعار زیبا درباره اربعین حسینی

11:24 - 1400/06/14

-اشعار ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اشعار اربعین حسینی

11:24 - 1400/06/14

-اشعار ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اشعار ویژه اربعین

11:24 - 1400/06/14

-اشعار ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اشعار ویژه اربعین حسینی

11:24 - 1400/06/14

-اشعار ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اشعار اربعین حسینی

11:24 - 1400/06/14

-اشعار ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

اشعار ویژه اربعین

10:38 - 1400/06/14

-اشعار ویژه اربعین حسینی علیه السلام کاری از پایگاه جامع اندیشه برتر

صفحه‌ها