کتاب الغدیر

بزرگداشت علامه امینی

09:21 - 1402/04/12

عبدالحسین امینی نجفی مشهور به علامه امینی، از مراجع بنام شیعه و نویسنده کتاب دائرةالمعارفی الغدیر است.

نویسنده کتاب الغدیر

نویسنده کتاب الغدیر
10:41 - 1402/03/16

الغدیر فی الکتاب و السنّة و الأدب»، اثر مشهور علامه امینی (م، ۱۳۹۰ ق)، کتابی است با موضوع اثبات امامت و خلافت بلافصل امام علی (علیه السلام) در واقعه غدیر.

کتاب الغدیر از کیست

10:10 - 1402/03/16

گوشه‌ای از زندگی‌ گردآورنده کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی.

کتاب‌ها و پژوهش‌های غدیری

12:31 - 1401/04/20

اهمیت و جذابیت حادثه غدیر، سبب نگارش کتاب های متعددی با این موضوع توسط نویسندگان مسلمان و غیرمسلمان شده است.

علامه امینی؛ مبارزی بزرگ

علامه امینی؛ مبارزی بزرگ
18:04 - 1401/04/15

مرور حیات کسانی که در پیوند با غدیر بوده‌اند نشان می‌دهد آنها غدیر را در بیابان میان مکه و مدینه متوقف نساخته، بلکه به‌عنوان جریانی پیش‌رونده و بالنده در تاریخ، مبارزه و ظلم‌ستیزی را بخش جداناپذیر غدیر می‌دانند.