احکام شرعی

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 09:16 - 1399/10/18

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

خمس
خمس سهام عدالت 14:00 - 1399/10/14

- به نظر رهبری نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.

خرید
مشاوره با نامحرم در خرید و فروش 10:21 - 1399/10/12

- مشاوره دادن به نامحرم چنانچه خوف ارتکاب گناه - مانند نگاه حرام - در میان باشد، و یا مفسده ‌انگیز باشد، جایز نیست و حرام است.

خمس
تعلق خمس به وام 23:22 - 1399/10/10

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

نذر
شرائط قسم شرعی 23:04 - 1399/10/10

- یکی از شرایط قسم آن است که مورد قسم از نظر شرع یا عرف بد نباشد، بنابر این اگر قسم بخورد که نمی گذارم پشت من نماز بخوانی، منع از نماز، پشت سرتان شرعا و عرفا کار خوبی نیست و قسم معتبر نیست و عمل نکردن به آن کفاره ندارد.

پاسور
حضور در مجلس حرام 08:35 - 1399/10/09

بازی با پاسور مطلقاَ حتی بدون شرط بندی حرام است، و اگر حضور شما در مجلس نوعی تایید گناه محسوب شود، جایز نیست.

نماز
جواب سلام هنگام نماز 08:04 - 1399/10/06

- جواب لفظ سلام در نمالز اگر عرفاً به آن، تحیت و سلام گفته شود، واجب است.

وضو
وضو وقتی که برطرف کردن مانع سختی و مشقت دارد 19:20 - 1399/09/29

- چنانچه نتوانند در وقت وضو يا غسل آن مانع را برطرف كنند باید به وظیفه جبیره عمل کنند (يعنى با دست مرطوب مانع را مسح نمايند) و وضو و غسل صحیح است.

سجده سهو
کیفیت سجده سهو 08:29 - 1399/09/29

- پس از سلام نماز فوراً، سجده کند و بنابراحتیاط بگويد: «بسم اللَّه و باللَّه، السلام عليك ايها النّبىُّ و رحمة اللَّه و بركاته» سپس سر از سجده بردارد و دوباره به سجده رود و ذكر سجده سهو را تكرار كند؛ آن گاه سر از سجده بردارد و تشهد بخواند و سلام دهد.

سقط جنین
حکم سقط جنینِ بیمار و دیه آن 23:43 - 1399/09/28

-  مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط جنین نیست، مگر در موارد بسیار خاص که نگهداری آن برای اطرافیان با مشقت زیاد و حرج همراه باشد، که در این صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن روح جایز است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.