ازدواج

آیابا استناد به آیاتی که خداوند ضامن روزي است میتوان بدون شغل ازدواج کرد؟

روزي
04:32 - 1391/10/15

اگر زندگي خويش را بر مبناي اسلام و ارزش‌هاي انساني استوار سازيم بسياري ازمشكلات وجود خارجي ندارد و به اندازة كافي زمينة كار نيز موجود است...

راه کارهای مقابله با مخالفت پدر و مادر با ازدواج چیست؟

ازدواج
04:32 - 1391/10/15

زندگي يك خيال نيست بلكه يك واقعيت عيني مي‎باشد و اين زندگي واقعي ابعاد متعددي دارد و ما در اينجا به نكاتي اشاره مي‎‎‎‎‎كنيم و قضاوت نهايي را به شما وا مي‎گذاريم...

دختری هستم که شرايط ازدواج برایم فراهم نمي شود چه بايد بكنم؟

شرايط ازدواج
04:30 - 1391/10/15

با مطالعه نامه شما به اين نتيجه مي رسيم كه تمام قواي فكري، هيجاني و عاطفي خود را بر روي مشكل متمركز كرده ايد،پس احساس مي كنيد توان لازم را براي رهايي ازمشكلات نداريد. ...

از چه راه‎هایي مي‎توانيم جوانان را به امر ازدواج تشويق كنيم؟

راه‎های تشويق ازدواج
04:29 - 1391/10/15

براي تشويق جوانان به امر ازدواج نياز به يك بسيج همگاني داريم يعني همه افراد جامعه بايد دست به دست هم بدهند تا امر تسهيل ازدواج اتفاق بيفتد....

چگونه والدين خود را که مخالف ازدواج هستند راضی کنیم؟

ازدواج
04:29 - 1391/10/15

طبق آيات و روايات آنان كه در ازدواج دختران و پسران خود آسان گيري مي كنند،‌خداوند در دنيا و آخرت علي الخصوص در امر حساب و كتاب در صحراي محشر به آنان آسان خواهد گرفت...

آيا ازدواج فاميلي مشكلي دارد لطفاً توضيح دهيد؟

ازدواج فاميلي
04:29 - 1391/10/15

دانشمندان وجود اين نواقص را معلول بيماريهاي ارثي مي دانند. و گفته اند: تعدادي از بيماريها در اثر توارث از پدران و مادران و اجداد به فرزندان منتقل مي شود....

فاصله زماني مناسب بين عقد و عروسي چقدر است؟

فاصله مناسب بين عقد و عروسي
03:27 - 1391/10/15

دوران نامزدي از بهترين ايام زندگي است كه اگر با اين دوران با ظرافت و مهارت برخورد شود و به وظايف مخصوص آن عمل گردد عاملي مهم در بالندگي و استحكام دوره‌هاي بعدی زندگي است...

فوائددوران نامزدي چيست؟آيامي توان دراين دوران نزديكي كرد؟

دوران نامزدي
03:26 - 1391/10/15

دوران نامزدي بهترين فرصت براي آشنايي با روحيات، ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي همديگر است معمولاً در بين اقوام مختلف ايرانيان، عادات و رسوم ويژه‌اي ديده مي‌شود...

آيا از نظر اسلام چيزي به‌ نام دوران نامزدي وجود دارد؟

دوران نامزدي
03:26 - 1391/10/15

نامزدي عرفي که با يك حلقه نامزدي شروع شده و عقدي خوانده نمي‌شود، مورد تأييد اسلام نيست و پسر و دختر با هم محرم نيستند و اگر با هم شوخي كنند يا به همديگر نگاه كنندحرام است...

در ازدواج حق زن و جايگاه شيربهاء و نفقه در اسلام چيست؟

ازدواج
03:24 - 1391/10/15

وقتي زن و شوهر با همديگر رابطه زوجيت برقرار مي كنند بين آنها رابطة تقابل حق و تكليف برقرار مي شود و نسبت به هم، حق هم پيدا مي كنند و هم تكليف...

نظر دين در رابطه با خواستگاري دختران از پسران چيست؟

خواستگاري دختران از پسران
03:23 - 1391/10/15

اقدام به خواستگاري از سوي دخترها در واقع اظهار علاقه و آمادگي براي ازدوج است نه بيشتر از آن به اين معنا كه دختران باكره نمي‌توانند بدون اجازه و اذن ولي خود (پدر و جدپدري) به ازدواج تن دهند...

چرا خواستگاري از طرف خانواده زنان و دختران مردود است؟

خواستگاري از طرف دختران
03:23 - 1391/10/15

طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن ، طبيعت زن را گُل و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است...

صفحه‌ها